Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Кариерен център

   

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е административно звено към ГГФ.

Центърът за кариерно развитие се ръководи от Декана на ГГФ.

Центърът за кариерно развитие е създаден, за да съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и да бъде ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

 


 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 


 

РАБОТА, СТАЖОВЕ И СТИПЕНДИИ

Компания / Организация Описание
София Мед АД Стажантска програма София Мед АД 2023
Фонд за стипендии "Иди, учи и се върни" Стипендии за магистри в чужбина
Посолство на Словашката република Националната стипендиантска програма на Словашката република за академичната 2023/2024 г.
Centre for Advanced Study Sofia (CAS) Стипендии за български учени на ЦАИ София: 2023-2024
Каолин ЕАД Геолог за гр. Сеново
International University of Tourism and Cultural Heritage "Silk Road"- Samarkand Educational grants for graduate programs
Конгреси и събития ООД Платен стаж на позиция Организатор на събития
Фондация Карол Знание Годишна докторантска стипендия
Каолин ЕАД Геолог за регион Устрем-Димитровград
Германска служба за академичен обмен
German Academic Exchange Service (DAAD)
Стипендии за 2023-2024 година
Centre for Advanced Study Sofia (CAS) Стипендии на български докторанти, учени и творци за академичната 2023-2024
Конгреси и събития ООД Организатор събития
Fonds Katzarovi / фонд „Кацарови“ Bourses, subsides et soutiens / Стипендии, финансови помощи и субсидии на инициативи
МенторМейт Стажанти по подбор на персонал
Съвместен изследователски център (Joint Research Centre) към Европейската комисия Изследователски стажове
Германска федерална фондация за околна среда
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)
Стипендии за Следдипломна квалификация в областта на околната среда

 


 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 


 

KОНТАКТИ

проф. д-р Климент Найденов

Геолого-географски факултет
СУ “Св. Климент Охридски”
бул. "Цар Освободител" 15
1504 София
e-mail: career@gea.uni-sofia.bg