Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Кариерен център

   

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е административно звено към ГГФ.

Центърът за кариерно развитие се ръководи от Декана на ГГФ.

Центърът за кариерно развитие е създаден, за да съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и да бъде ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

 


 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 


 

РАБОТА, СТАЖОВЕ И СТИПЕНДИИ

Компания / Организация Описание
TELUS International Bulgaria Open positions - Gaming, CX, Other - June 2024
Open positions - Remote - June 2024
ЧСУ „Българско школо“ Учител по география
Институт по Минералогия и Кристалография към БАН Отворена позиция за докторант в сфера: Разработване на строителни материали. Приложна минералогия
ЧСУ „Проф. Николай Райнов“ Учител по география и икономика (лектор)
Фондация Карол Знание Годишна докторантска стипендия
Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" Държавна стипендия за специализация в Япония, придобиване на магистърска и докторска степен
Джи Пи Груп АД Геолог
ЧЕГ "Проф. Иван Апостолов" Учител по география
Дозиметрична и инженерно-аерологична лаборатория към „ДИАЛ“ ООД Платени стажантски програми
Каолин ЕАД Геолог за гр. Сеново
Конгреси и събития ООД Платен стаж на позиция Организатор на събития
Каолин ЕАД Геолог за регион Устрем-Димитровград
Германска служба за академичен обмен
German Academic Exchange Service (DAAD)
Стипендии за 2023-2024 година
Fonds Katzarovi / фонд „Кацарови“ Bourses, subsides et soutiens / Стипендии, финансови помощи и субсидии на инициативи
Съвместен изследователски център (Joint Research Centre) към Европейската комисия Изследователски стажове
Германска федерална фондация за околна среда
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)
Стипендии за Следдипломна квалификация в областта на околната среда

 


 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 


 

KОНТАКТИ

Елена Колишева

Геолого-географски факултет
СУ “Св. Климент Охридски”
бул. "Цар Освободител" 15
1504 София
e-mail: career@gea.uni-sofia.bg