Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Кариерен център

   

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е административно звено към ГГФ.

Центърът за кариерно развитие се ръководи от Декана на ГГФ.

Центърът за кариерно развитие е създаден, за да съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и да бъде ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

 


 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

 

Конкурс "Лаборатория за слава FameLab" 2020

 

 


 

РАБОТА И СТАЖОВЕ

Компания Описание Статус
ХИЪР България Аналитик на пространствени данни Активна
Аосиа България ЕАД Платен стаж на студент по специалност ГИС Активна
ГАП Консулт ООД ГИС специалист Неактивна

 


 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 


 

KОНТАКТИ

доц. д-р Климент Найденов

Геолого-географски факултет
СУ “Св. Климент Охридски”
бул. "Цар Освободител" 15
1504 София
e-mail: naidenov@gea.uni-sofia.bg