Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Кариерен център

   

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е административно звено към ГГФ.

Центърът за кариерно развитие се ръководи от Декана на ГГФ.

Центърът за кариерно развитие е създаден, за да съдейства за професионалното ориентиране, реализацията и успешното кариерно развитие на студентите, както и да бъде ефективен посредник между академичните среди и бизнеса.

 


 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

 

Конкурс "Лаборатория за слава FameLab" 2020

 

 


 

РАБОТА, СТАЖОВЕ И СТИПЕНДИИ

Компания Описание Статус
Столична община,
направление "Зелена система, екология и земеползване"
Нещатни сътрудници на направление "Зелена система, екология и земеползване" Активна
Германска федерална фондация за околна среда
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU)
Стипендии за Следдипломна квалификация в областта на околната среда Активна
Фондация „Софийска платформа“ Набиране на участници по програма „Европа като общност на граждани“ Неактивна
Министерство на образованието и науката Студентски Стажове Активна
Европейски парламент Стаж в Европейския парламент Неактивна
ProActiveSolutions ltd Administrative Associate Неактивна
ХИЪР България Аналитик на пространствени данни Неактивна
Аосиа България ЕАД Платен стаж на студент по специалност ГИС Активна
ГАП Консулт ООД ГИС специалист Неактивна

 


 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 


 

KОНТАКТИ

доц. д-р Климент Найденов

Геолого-географски факултет
СУ “Св. Климент Охридски”
бул. "Цар Освободител" 15
1504 София
e-mail: naidenov@gea.uni-sofia.bg