Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / География на туризма

   

Ръководител: проф. д-р Мариана Асенова

стая 258
тел. 02 9308 260
mariana@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Силвия Стоянова

стая 258
тел. 02 9308 260
s.stoyanova@gea.uni-sofia.bg

 

Основана 1975 г.

Научноизследователско направление: Туризъм

 

Преподаватели