Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Минералогия, петрология и полезни изкопаеми

   

Ръководител: проф. д-р Цвета Станимирова

каб. 75
тел. 02 9308 258
stanimirova@gea.uni-sofia.bg

Секретар: Кристина Методиева

музей МППИ
тел. 02 9308 312
k.metodieva@gea.uni-sofia.bg

 

Основана 1991 г.

Научноизследователско направление: Петрология, Литология, Полезни изкопаеми, Минерология, Околна среда, Геохимия.

 

Уеб сайт

Преподаватели

Лабораторен блок на ГГФ

Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми