Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Администрация / Отдел "Студенти"

   
През мес. октомври отдел "Студенти" ще работи с приемно време от 8:30 часа до 17:30 часа с обедна почивка от 12:30 часа до 13:30 часа съгласно Заповед №79/21.09.2020 г.

Специалности

ГЕОГРАФИЯ

Редовно обучение – бакалаври
Задочно обучение – бакалаври

Редовно обучение – магистри
Задочно обучение – магистри

 

ТУРИЗЪМ
Редовно обучение – бакалаври

Задочно обучение – магистри

инспектор Даниела Анчева

каб. 268

тел: 02 9308 384

e-mail: dany@gea.uni-sofia.bg

Приемно време:
понеделник, вторник и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.
сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.

   

Специалности

ГЕОЛОГИЯ
Редовно обучение – бакалаври

Редовно обучение – магистри

 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИКА
Редовно обучение – бакалаври

Редовно обучение – магистри
Задочно обучение – магистри

 

ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ
Редовно обучение – бакалаври

 

ГЕОГРАФИЯ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Редовно обучение – бакалаври

инспектор Ина Илчева

каб. 268

тел: 02 9308 384

e-mail: voislavova@gea.uni-sofia.bg

Приемно време:

понеделник, вторник и четвъртък
от 10.00 до 12.00 ч.
от 14.00 до 16.00 ч.

сряда и петък
от 10.00 до 12.00 ч.