Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Регионално развитие / Преподаватели

   

 

 • Проф. дн Димитрина Нанева
  Основи на управлението, Местно самоуправление,
  Управление на обществените отношения, Политология, Социология
  каб. 257, тел. 02 9308 360
  naneva@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Даниела Златунова
  Управление на околната среда, Управление на водните ресурси
  каб. 264, тел. 02 9308 217
  zlatunova@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Климент Найденов
  Демография, Управление на човешките ресурси, Регионално развитие
  каб. 281-Б, тел. 02 9308 369
  naidenov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Тони Трайков
  Геодемография, Регионално развитие
  каб. 257, тел. 02 9308 360
  ttrajkov@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Люсила Цанкова
  Методика на обучението по (География)
  каб. 267-А, тел. 02 9308 425
  lucilla@gea.uni-sofia.bg

 

 • Доц. д-р Мая Василева
  Методика на обучението по (География)
  каб. 267-А, тел. 02 9308 425
  mayawasileva@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Георги Коцев
  Методика на обучението по (География)
  каб. 267-А, тел. 02 9308 425
  kotseff@gea.uni-sofia.bg

 

 • Гл. ас. д-р Методи Иванов
  Микро и макро икономика, Стратегическо планиране, Икономика на труда
  каб. 281-Б, тел. 02 9308 369
  ivanov.metodi@gea.uni-sofia.bg

 

 

 • Лилия Будинова
  Инспектор Учебна дейност
  каб. 281-Б, тел. 02 9308 369
  lbudinova@gea.uni-sofia.bg