Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / За факултета / Учебно-научна база

   

Матрични методи в оптиката - A 212
Лаборатория по фемтосекундна фотоника

  Лаборатория по медицинска физика, биофизика и патология на биомембраните - В 23Б
Лаборатория по биомембрани - В 28А
Лаборатория по биофизика - В 28Б
Лаборатория по ядрена структура – А316
Лаборатория по атомна и ядрена физика – А317, А319
Лаборатория “Моделиране на физични процеси” - В25
Лаборатория по Високо-производителни изчисления

Лаборатория по Археогеофизика - УЦКИТ
Лаборатория по Палеолуминесценция - УЦКИТ

  Лаборатория по Електричество и магнетизъм
Лабораторен практикум по Механика
Лаборатория по Оптика
Лаборатория по Практическа химия, полупроводникови материали и технология на полупроводниците

Астрономическа обсерватория на Софийския университет
Студентска астрономическа обсерватория – Плана
Лаборатория по обща астрономия - В 63