Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Телефонен указател

   

 

*За e-mail адрес посетете страницата на звеното

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

Бивши преподаватели и служители

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-А-
Име Фамилия Кабинет Телефон
(02/8161*)
Звено
Мирослав Абрашев Б-322 816 ФКММ
Гергана Алексиева Б-325 646 ОФ
Георги Ангелов А-102 879 Техн. раб.
Андреана Андреева А-218 832 ФКММ
Христина Андреева А-515   МОФ
Стоян Арбов А-521 Дек.
Илияна Арестова Б-415 867 РФЕ
Димо Арнаудов В-38 658 ТФ
Иглика Асенова А-206, Б-222 823, 458 ФКММ
Виктор Атанасов Б-315 847 ФКММ

-Б-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Владимир Баков - - ОС
Веселин Балтов A-312 840 ФКММ
Станислав Балушев В-21 631,634 ОС
Михаил Бисеров А-302 842 ФКММ
Мариян Богомилов В-49 409 АФ
Владимир Божилов В-65 - Астр.
Ивайла Божинова В-20 381 ОС
Иван Бъчваров ЛЛТ-202 708, 616 КЕ

-В-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Галина Ванкова-Кирилова В-49 850 АФ
Генко Василев В-40 - ТФ
Валентин Василев А-114 441
962 49 86
Дек.
Цветанка Василева А-411 872
962 49 67
Дек.
Васил Вачков Б-417 640 РФЕ
Маргрет Велизарова В-54 324 МГ
Тодор Велчев В-64 414 Астр.
Васил Вергилов В-49 850 АФ
Цветан Вецов В-38 658 ТФ
Христина Видинова Б-1 306 ОС
Николай Витанов В-40 652 ТФ
Мирослав Владимиров В-37 839 ТФ
Лилия Владимирова В-28 317 ОС
Емил Владков Б-431 895 РФЕ
Антония Вълчева В-65 - Астр.

-Г-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Александър Гайдарджиев ЛЛТ-202, ЛЛТ-102 708, 733 КЕ
Мая Гайдарова А-514 749 МОФ
Калоян Генков А-204 874 ФКММ
Георги Георгиев В-14 - ОС
Георги Георгиев В-23 - АФ
Петър Георгиев Б-207 - ФКММ
Страхил Георгиев В-10 292, 837
868 70 09
АФ
Гергана Георгиева В-67 383 МГ
Милена Георгиева Б-237 703 ФКММ
Гергана Герова В-62 291 МГ
Калин Гладнишки А-316 834 АФ
Гошо Гоев Б-321 669 ОФ
Наско Горунски ЛЛТ-306 751 КЕ
Васил Гурев А-314 359 АФ
Виктор Гущеров В-51 774 Дек.
Галин Гюлчев В-43 670 ТФ

-Д-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Венцислав Данчовски В-55 413 МГ
Петър Делев А-102 879 Техн. раб.
Галина Деянова А-405
Б-301
888
736
ОФ
Мартин Джонголов Б-444 761 АФ
Николай Димитров ЛЛТ-322 798,742 КЕ
Ивелина Димитрова Б-309
В-10
807
268
ОФ
Ренета Димитрова В-54 324 МГ
Христо Димов В-37 839 ТФ
Весела Димова А-507 - МОФ
Люба Димова В-61 629 МГ
Георги Добрев В-11 237 ОС
Веселин Дончев Б-303 701 ФКММ
Александър Драйшу Б-403 611 КЕ
-Ж-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Мая Жекова   - КЕ
Цветанка Живкова А-116 813 Счетов.

-З-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Евелина Захариева В-52 717 Астр.
Николай Зографов А-218 832 ФКММ
Антон Зяпков А-204 874 ФКММ

-И-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Виктор Иванов Б-331 899 ОФ
Данко Иванов B-58 253 МГ
Петър Иванов В-39 659 ТФ
Светослав Иванов Б-204/В-40 - ФКММ
Стоил Иванов Б-450 747 РФЕ
Цанко Иванов В-50 659 ТФ
Йонка Иванова Б-241 272 ФКММ
Марио Илиев Б-421 641 РФЕ
Христо Илиев Б-314 791 ОФ
Симона Илиева В-49 409 АФ
Иван Илчев Б-414 827 РФЕ
София Искренова А-421 411 Дек.

-Й-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Христомир Йорданов Б-420-1 724 РФЕ
Снежана Йорданова В-11 237 ОС

-К-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Наталия Каракашева Б-304 711 ФКММ
Кирил Кирилов А-206 823 ФКММ
Живко Кисьовски Б-417 640 РФЕ
Ани Коева Б-1 306 ОС
Венелин Кожухаров В-36 410 АФ
Станимир Колев Б-414 689 РФЕ
Лариса Колодезнова А-118 803 Счетов.
Диана Кочева А-316, В-27 834, 829 АФ
Ивелина Коцева-Георгиева А-514 749 МОФ
Фабиен Кунис А-507   МОФ
Стоян Куртев Б-410 887 КЕ
Александър Куртенков А-507   МОФ
Йордан Кърмаков Б-218 458 ФКММ

-Л-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Стефан Лалковски А-220 АФ
Валда Левчева Б-415 867 РФЕ
Стилиян Лишев Б-413 856 РФЕ
Росица Лолова - - ОС
Димитър Лютов Б-310 825 ОФ

-М-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Пенчо Маркишки В-56 - Астр.
Красимир Митев В-10 292, 837
868 70 09
АФ
Гергана Михова     ОС
Весела Мишева А-407 709 Дек.
Димитър Младенов B-41 662 ТФ
Татяна Младенова В-24 264 АФ, МГ
Емилия Монова А-222 857 ФКММ

-Н-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Момчил Найденов Б, ет. 5, ст. 7 731 АФ
Евгени Начев А-114 811 Дек.
Петя Недкова В-41 662 ТФ
Петко Недялков В-53 337 Астр.
Неда Николова В-12 306 ОС

-О-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Евгени Овчаров В-52 717 Астр.

-П-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Борислав Павлов В-30 360 АФ
Елица Павлова В-28 317 ОС
Цветелина Паунска Б-427 645 РФЕ
Асен Пашов В-11 286 ОС
Никола Пеев В-14   ОС
Елисавета Пенева В-57 289 МГ
Борислав Петков Б-419 630 ОФ
Георги Петков - - АФ
Пейчо Петков В-30 360,410 АФ
Пламен Петков А-224 - ОФ
Антон Петров Б-215 485 ФКММ
Георги Петров В-53 201 Астр.
Николай Петров А-213 725 АФ
Пламен Петров Oпт. раб. 493 ОС
Павлинка Петрова А-421 411
862 30 91
Дек.
Петя Петрова А-312 840 ФКММ
Савка Петрова В-59 315 МГ
Стоянка Пешкалова А-425 870 ОФ
Георги Попов Б-414 827 РФЕ
Добромир Пресиянов В-10 268
868 70 09
АФ

-Р-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Рени Радкова - - ОФ
Ренета Райкова В-66 389 МГ
Георги Райновски В-25 828 АФ
Андон Рангелов В-42 653 ТФ
Николай Рачев В-57 289 МГ
Радослав Рашков В-37 848 ТФ
Илко Русинов В-26 239 АФ

-С-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Веселина Салтиел Б-412 826 КЕ
Лъчезар Симеонов А-509 - МОФ
Петър Славов В-43 670 ТФ
Лидия Славова В-47 680 ТФ
Калин Стайков В-47 680 ТФ
Орлин Станчев В-64 415 Астр.
Огнян Стефанов ЛФТП-210 797 ЛФТП
Димитър Стоичков Б-312 473 ФКММ
Катерина Стоичкова Б-317 459 ФКММ
Любомир Стоянов ЛЛТ-322 742, 798 КЕ
Милена Стоянова     МОФ

-Т-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Николай Теохаров В-56   Астр.
Нено Тодоров Б-204 - ФКММ
Тома Томов ЛФТП-316 745 ЛФТП
Мила Тониева В-11 286 ОС
Веселин Тончев В-59 712 МГ

 

-Х-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Кирил Христов В-42 653 ТФ
Христина Христова Б-1 306 ОС

-Ц-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Димитър Цанков Б-239 877 ФКММ
Милен Цеков В-67 424 МГ
Атанас Цонев Б-215 485 ФКММ
Сашо Цонев А-102 879 Техн. раб.
Юрий Цукровски Б-433 817 РФЕ
Гичка Цуцуманова А-202, А-211 824, 740 ФКММ

 

-Ш-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Здравка Шейретова А фоайе 633 Деканат

-Я-
Име Фамилия Кабинет Тел. Звено
Стойчо Язаджиев В-43 672 ТФ
Марияна Янушева А-409 864 Дек.

 

Бивши преподаватели и служители

 

Атомна физика
проф. дфзн Румен Василев Ценов, tsenov@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзн Леандър Борисов Литов, litov@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзн Ана Пройкова, anap@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзн Венцислав Русанов, rusanov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Ани Минкова, animin@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Димитър Колев , dkolev@phys.uni-sofia.bg
гл. ас. Стоян Писов, pisov@phys.uni-sofia.bg
инж.хим. Петко Узунов, uzunov@phys.uni-sofia.bg
физик Татяна Бошкова, boshkova@phys.uni-sofia.bg

Деканат
Светла Ценева, tzeneva@phys.uni-sofia.bg

Квантова електроника
проф. дфзн Иван Христов, ivan.christov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Иван Ламбрев, lambrev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Иван Владимиров Хълтъков, ivanhalt@phys.uni-sofia.bg
физик Златко Колев, z.kolev@phys.uni-sofia.bg

Метеорология и геофизика
проф. дфзн Евгени Донев, donev@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзн Гоце Тенчов, tench@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Румяна Мицева, roumypm@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Маргарита Сиракова, marsyr@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Владимир Станчев, stanchev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Стилиян Евтимов, evtimov@phys.uni-sofia.bg
техн. изп. Снежана Василева, sneja@phys.uni-sofia.bg

Методика на обучението по физика
доц. д-р Димитър Мърваков, marvakov@phys.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Ева Божурова, eva.bojurova@phys.uni-sofia.bg

Обща физика
доц. д-р Васил Вълчев, vdv@phys.uni-sofia.bg

Оптика и спектроскопия
проф. дфзн Александър Благоев, blagoev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Александър Грицков, gritz@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Кузман Паскалев, paskalev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Агнеса Панева, paneva@phys.uni-sofia.bg
Оля Джилянова, djilianova@phys.uni-sofia.bg

Радиофизика и електроника
доц. д-р Нина Джерманова, ninadj@phys.uni-sofia.bg

Теоретична физика
проф. дфзн Тодор Михайлов Мишонов, tmishonov@phys.uni-sofia.bg
проф. дпн Христо Попов, cpopov@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзн Валентин Попов, vpopov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Пламен Физиев, fiziev@phys.uni-sofia.bg
гл.ас. д-р Петко Николов, pnikolov48@gmail.com
доц. д-р Наум Карчев, naoum@phys.uni-sofia.bg
гл.ас. д-р Недялка Петкова, npetkova@phys.uni-sofia.bg

Физика на кондензираната материя и микроелектроника
проф. дфзн Евгения Вълчева, epv@phys.uni-sofia.bg
проф. дфзн Стоян Русев, scr@phys.uni-sofia.bg
доц. дфзн Цветан Велинов, tvel@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Руслан Бездушний, rb@phys.uni-sofia.bg
ст. преп. Митко Ванков, vankov@phys.uni-sofia.bg
Тони Божилов, tonibo@phys.uni-sofia.bg

Ядрена техника и ядрена енергетика
проф. дфзн Борислав Славов, slavov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Ивайло Христосков, i.christoskov@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Татяна Борисова Авджиева, tavdjieva@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Людмил Цанков, ludmil@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Константин Стаевски, staev@phys.uni-sofia.bg
доц. д-р Петко Петков, petko.tontchev@phys.uni-sofia.bg
ас. Тодор Йорданов, todor@phys.uni-sofia.bg

УЦКИТ
доц. дфзн Михаил Чижов, mih@phys.uni-sofia.bg