Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет

   
http://www.phys.uni-sofia.bg
Нередности или информация за публикуване

Физически Факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164
България

телефон: (02) 962 31 57
факс: (02) 962 52 76
e-mail: decanat@phys.uni-sofia.bg

Виртуално гише

Отдел студенти: тел. 02 962 49 67

Виртуална разходка

Faculty of Physics
     

Актуално

 

От 18.01.2021 г. започваме провеждането на присъствените практически упражнения по обявения на сайта на ФзФ график.

Напомняме, че е задължително да спазваме стриктно всички предписания по безопасност. Най-важните от тях:
- Ако някой се чувства нездрав, нека предупреди асистентите и ДА НЕ ИДВА във факултета. Да се пазим взаимно!
- Задължително е носенето на маски и спазване на дистанция.
- Помещенията да се проветряват редовно.
- Дезинфекцирайте ръцете си периодично, в лабораториите ще са осигурени необходимите препарати.
- Спазвайте всички указания на асистентите.