Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет

   
Кратък уеб адрес на страницата:
http://www2.phys.uni-sofia.bg
Нередности или информация за публикуване

Уебсайт на Физическия факултет

Адрес:
бул."Джеймс Баучър", 5а
София 1164
България

телефон: (02) 962 31 57
факс: (02) 962 52 76
e-mail: decanat@phys.uni-sofia.bg

Отдел студенти: тел. 02 962 49 67

Виртуално гише

Faculty of Physics
     

 

Актуално

» - Препратка към сайта на ФзФ