Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет

   
http://www.phys.uni-sofia.bg

Физически Факултет
бул."Джеймс Баучър", 5
София 1164
България

телефон: (02) 962 31 57
факс: (02) 962 52 76
e-mail: decanat@phys.uni-sofia.bg

Отдел студенти: тел. 02 962 49 67

Виртуална разходка

Faculty of Physics
     

Актуално

 

 

 

 

 

 

  • Заповед РД-19-179/21.05.2020 г.
    Присъствени занятия и консултации, ФзФ: 8-26 юни 2020 г.
    Сесия, ФзФ: 29 юни-26 юли (редовно обучение), 15 юни-31 юли (задочно обучение)
    Изключения: В заповедта