Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Библиотека

   

БИБЛИОТЕКА “ФИЗИКА”
Филиал на Университетска Библиотека към Физически факултет

Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучър 5, сграда А, ет. 1
Тел.: (02) 8161 815
E-mail: fizlibra@phys.uni-sofia.bg
Facebook: Библиотека Физика
Работно време: 8.30-17.00ч.; почивни дни: събота и неделя

 

lib1

 

lib2
lib3

История:
Библиотеката към Физическия факултет е създадена през 1889 г. и е една от най-старите и с богат фонд филиални библиотеки в структурата на Университетската библиотека. Към нейния фонд е присъединен и този на библиотеката по Астрономия, създадена заедно с астрономическата обсерватория през 1894 г. В съвременността библиотеката разполага с ценни колекции от всички клонове
на физиката и астрономията.

Предлагани услуги:
Ползване на библиотечни материали в читалня; заемане на библиотечни материали за дома; търсене на информация в традиционните каталози и в електронния каталог на ЦУБ, автоматизирано библиотечно-информационно обслужване; свободен достъп до периодични издания; ползване на електронни бази данни;

Фонд:
над 82 000 тома: книги, периодични издания, редки и ценни издания, главно от областта на астрономията

Материална база:
заемна; читалня за книги; читалня за периодика 35 читателски места, 4 от които с достъп до Интернет

Каталози: