Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Библиотека

   

Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучър № 5, сграда А, ет. 1
Тел.: (02) 8161 815
E-mail: aitodorova@libsu.uni-sofia.bg
Работно време: понеделник - петък 8.30 - 12.00 / 13.00 - 17:30 ч.

bibl1
bibl2
bibl3

Библиотеката към Физическия факултет е създадена през 1889 г. Тя е една от най-старите и с богат фонд в структурата на Университетската библиотека. По-късно към нея е присъединена библиотеката на създадената през 1894 г. Астрономическа обсерватория. Един от големите нейни дарители е проф. Минко Балкански, известен физик и реформатор в образованието.

Днес библиотека “Физика” разполага с ценни колекции от монографии и периодични издания във всички клонове на физиката и астрономията. Фондът ѝ наброява над 80 700 библиотечни единици (книги, енциклопедии, периодика, редки и ценни издания по астрономия, отраслови електронни ресурси). Библиотеката разполага с 36 читателски места, от които 3 компютъризирани.

bibl4
bibl5
bibl6