Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност

   

доц. д-р Веселин Дончев
ХОРИЗОНТ 2020 - Новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 2014-2020

 

Факултетен семинар

 

 

Научно-изследователски групи

  Монте карло
Физика на елементарните частици
Ядрена спектроскопия
Медицинска физика
Гравитация и астрофизика
Физика на плазмата и газовите разряди
Ядрена структура