Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност

   

Факултетен семинар

 

Научни награди

 

Научно-изследователски групи

  Монте карло
Физика на елементарните частици
Ядрена спектроскопия
Медицинска физика
Гравитация и астрофизика
Физика на плазмата и газовите разряди
Ядрена структура

 

Документи

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ (от 2020 г.)

Допълнителните изисквания във Физическия факултет към кандидатите за:
- придобиване на научни степени (от 2020 г.)
- за заемане на академични длъжности (от 2020 г.)

 

Информация програми

  Как да напишем конкурентноспособен проект за Horizon 2020
ХОРИЗОНТ 2020 - Новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 2014-2020 - доц. д-р Веселин Дончев