Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност / Факултетен семинар / Архив

   

Предни години

 

2022

   
10 февруари Anton Klotz - Cadence and Future of Megatrends in EDA обява
8 март проф. Румен Ценов - Неутрината и техните свойства - какво все още не знаем? обява / запис
5 април проф. Виктор Иванов - Едномерна физика във въглеродни нанотръби обява / запис
19 април д-р Даниела Донева: Черни дупки със скаларна коса – гравитационен колапс и сливане на двойни черни дупки обява / запис
3 май проф. Георги Райновски - Ядрени състояния със смесена протон-неутронна симетрия. Един пример за експериментално изследване на структурата на атомното ядро. обява / запис
21 юни проф. Асен Пашов - Спектроскопия на двуатомни молекули. Приложна квантова механика. обява / запис

 

2021

   
26 януари член кор. дфзн Николай Витанов - Квантова информатика обява / запис
23 февруари проф. дфзн Мирослав Абрашев - Раманова спектроскопия обява / запис
30 март проф. Димитър Съселов - Звезди, планети и живот: лабораторни екперименти обява / запис
15 юни проф. дхн Тони Спасов - Тримерни порьозни метални структури получени чрез селективно разтваряне на аморфни и (нано-)кристални сплави обява
26 октомври проф. дфзн Стоян Русев - Плазмоника обява / запис
24 ноември проф. Дмитрий Казаков - The Bogolyubov R-Operation in Non-renormalizable Theories обява / запис
30 ноември проф. дфзн Александър Драйшу обява / запис