Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Научна дейност / Факултетен семинар / Архив

   

Предни години

 

2023

   
7 март Nikolay Bochev - Broadcom at a glance ; Anton Koltz - Machine Learning Inside and Outside of EDA обява / запис
28 март Jan Jolie - Quantum phase transitions in the shapes of atomic nuclei обява / запис
30 май Prof. Maria Avramova and Prof. Kostadin Ivanov - Advanced Multi-Physics Multi-Scale Modeling and Simulation Frameworks for Nuclear Reactors обява

 

2022

   
10 февруари Anton Klotz - Cadence and Future of Megatrends in EDA обява
8 март проф. Румен Ценов - Неутрината и техните свойства - какво все още не знаем? обява / запис
5 април проф. Виктор Иванов - Едномерна физика във въглеродни нанотръби обява / запис
19 април д-р Даниела Донева: Черни дупки със скаларна коса – гравитационен колапс и сливане на двойни черни дупки обява / запис
3 май проф. Георги Райновски - Ядрени състояния със смесена протон-неутронна симетрия. Един пример за експериментално изследване на структурата на атомното ядро. обява / запис
21 юни проф. Асен Пашов - Спектроскопия на двуатомни молекули. Приложна квантова механика. обява / запис
21 декември проф. Валерий Швецов - Neutrons in the Life Science обява / запис