Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2022/2023 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Описание на процедурата за проверка

 

 

БАКАЛАВРИ

АМГ
първа сесия: 14.07.2023 г. / втора сесия: 04.09.2023 г.

 

МАГИСТРИ

БМУ и ПТТС
21.02.2023 г. (вторник), 10:00 ч. в Б428
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

ФЯЕЧ
02.03.2023 г. от 10:15 ч., в зала А315
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

МФ
22.03.2023 г. (сряда) от 10:15 ч., в зала А315
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

КЕЛТ
28.03.2023г. (вторник) ,13:30ч., ЛЛТ-311
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

МЕИТ
29.03.2023 г. от 10:00 ч., в зала Б302
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

ЯЕТ
31.03.2023 г. от 11:15 ч., в зала Б246
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

 

 

Архив