Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

 

2018/2019 уч.г.

"Физика и ККТФ"
Защитите на бакалавърските дипломни работи за специалностите Физика и ККТФ ще се състоят на 24.07.2019 (сряда) в зала А415 (заседателната зала на ФзФ) от 9 часа.
Защитите на бакалавърски дипломни работи за специалностите Физика и ККТФ ще се състоят на следните дати:
- I сесия: 24.07.2019 (сряда) в зала А415 (заседателната зала на ФзФ) от 9 часа
- II сесия: 11 септември (сряда) от 9 часа в зала А415 (Заседателната зала на Физическия факултет).
Моля, предавайте готовите дипломни работи (печатен - подписан от научния ръководител/консултант, и електронен вариант) заедно с рецензиите и служебната бележка за положени семестриални изпити на г-жа Павлина Петрова в каб. А421 или на председателя на комисията проф. Виктор Иванов в каб. Б329.

"Оптометрия"
Държавните изпити на студентите от специалност "Оптометрия" - бакалавърска и магистърска степен, ще започнат на 8-ми юли, от 9 часа, в зала А205.
Държавният изпит на студентите от специалност "Оптометрия" - бакалавърска степен, ще се проведе на 9-ти септември, от 9 часа, в зала В15.
Държавният изпит на студентите от специалност "Оптометрия" - магистърска степен, ще се проведе на 23-ти октомври, от 11 часа, в зала В21.

"Инженерна физика"
юлска сесия: 18.07.2019 г., 9.15 часа, зала А315 - съобщение ;
септемврийска сесия: 9.09.2019 г., 10.15 часа, зала А315.

Медицинска физика
Защитите на бакалавърски дипломни работи от студенти специалност "Медицинска физика", ще се проведат на 19 юли, от 10:15 часа, в аудитория А315.
Моля, предавайте готовите дипломни работи (печатен - подписан от научния ръководител/консултант, и електронен вариант) заедно с рецензиите и служебната бележка за положени семестриални изпити на г-жа Т. Младенова в каб. В24 или на председателя на комисията доц. Б. Павлов в каб. В30.

 

 

2017/2018 уч.г.

 

Бакалаври

"Астрофизика, метеорология и геофизика":
Първа сесия: 16.07.2018 г., семинар В60;
Втора сесия: 10.09.2018 г., семинар В60.

"Фотоника и лазерна физика":
+ предаване на работите до 13:00 ч. на 10.07.2018 г.;
+ защити на 17.07.2018 г. от 13:30 ч. в зала ЛЛТ-311.

Физика и ККТФ
юлска сесия: 20.07.2018 г., 9.00 часа, зала В44;
септемврийска сесия: 11.09.2018 г., 9.00 часа, зала А415 (Заседателна зала).
Материалите по защитите да се предават на г-жа Петрова (Деканат)

Медицинска физика
25 юли (сряда), 10:15 часа, в аудитория А315

Инженерна физика
юлска сесия: 19.07.2018 г., 9.00 часа, зала А315 ;
септемврийска сесия: 11.09.2018 г., 9.00 часа, зала А315.

 

Магистри

"Метеорология":
Първа сесия: 26.04.2018 г., семинар В60, 9 ч.;
Втора сесия: 19.07.2018 г., семинар В60, 10 ч.

"Геофизика":
Първа сесия: 17.07.2018 г., семинар В60;
Втора сесия: 10.09.2018 г., семинар В60.