Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

Процедура в СУ за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на специализирана система за засичане на плагиатство (Заповед № РД-19-207 / 26.05.2021)

Описание на процедурата за проверка

 

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2023/2024 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности

 

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ2024 г.

 

БАКАЛАВРИ

КФЕ
редовна сесия - 16.07.2024 от 9:15 часа в Б428
септемврийска сесия - 10.09.2024 от 9:15 часа в Б428

ФЛФ
23.07.2024 г. от 13:30 часа в зала 311-ЛЛТ
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

Физика, ККТФ
26.07.2024 г. (петък) от 9:00 часа в Заседателна зала (А415)
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

NPP
редовна сесия - 25.07.2024 г. от 10:15 часа в семинар В29а
септемврийска сесия -11.09.2024 г. от 10:15 часа в семинар В29а
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК
Additional information about defenses can be found HERE

ИФ
30.07 (вторник) от 10:00 часа в зала Б202
17.09 (вторник) от 10:00 часа в зала Б202
Желаещите да се явят на защита могат да се запознаят с условията ТУК

 

 

Архив