Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

 

2019/2020 уч.г.

Комисии за провеждане на защити на дипломни работи за бакалаври и държавни изпити

Информация за провеждане на защитите на дипломни работи на студентите през уч. 2019/2020 год.

Сравнение между най-използваните платформи за онлайн срещи и обучение

 

Бакалаври

"Оптометрия" - редовно и задочно обучение

 • 1.09.2020 - първи изпит, от 11 ч. - зала В15
 • 10.09.2020 - втори изпит - от 10 ч. в зала А205

"АМГ"

 • 14 септември, 10ч., присъствено - В60

"Физика и ККТФ"

 • 14 септември, дистанционно - информация
  14 Sep, 9:00 AM
  Join Zoom Meeting
  https://cern.zoom.us/j/92936606211?pwd=TDR4WUcyTXlsN1dnRi9IQ3UrZU9lZz09
  Meeting ID: 929 3660 6211
  Passcode: 705594

"Медицинска физика"

 • Защитите ще се проведат дистанционно, на 14 септември от 10:15 часа.
 • За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с доц. Б. Павлов на адрес: pavlov@phys.uni-sofia.bg

"Инженерна физика"

 • Защитите ще се проведат дистанционно, на 24 септември от 10:00 часа.
  За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с проф. С. Русев на адрес: scr@phys.uni-sofia.bg

Магистри

"Оптометрия"

 • Задочно обучение: 10.09.2020 от 9 ч. в зала А205.
 • Редовно обучение: 10.09.2020 от 10 ч. в зала А205

"Астрономия и популяризация на астрономията"

 • 28.09 от 10ч, присъствено - Астрономическа обсерватория на СУ

Медицинска физика

 

 

2019/2020 уч.г.

"Физика и ККТФ"

 • Дата на провеждане: 28 юли (вторник) от 9:00 ч.
 • Форма на провеждане: дистанционно в ZOOM. Публична покана за участие в защитата: Join Zoom Meeting
 • PDF файл на дипломната работа и на рецензията да бъде изпратен в предвидените в заповедта на Декана срокове на председателя на комисията проф. Виктор Иванов на адрес: vgi@phys.uni-sofia.bg
  с копие до секретаря на комисията г-жа Лидия Славова на адрес: lidka@phys.uni-sofia.bg
 • Разпечатаната дипломна работа, разпечатаната рецензия и служебната бележка да бъдат предадени в посочените в заповедта на Декана срокове на г-жа Лидия Славова в каб. Б47.

"Медицинска физика"

 • Защитите ще се проведат дистанционно, на 24 юли от 10:15 часа.
 • За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с доц. Б. Павлов на адрес: pavlov@phys.uni-sofia.bg .

"Инженерна физика"

 • Защитите ще се проведат дистанционно, на 28 юли от 10:00 часа.
 • За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с проф. С. Русев на адрес: scr@phys.uni-sofia.bg

Магистри

"Астрономия и популяризация на астрономията"

 • 15.07 от 10ч, присъствено - Астрономическа обсерватория на СУ

Медицинска физика

22.07 от 10:15 ч. дистанционно - информация

 

 

2018/2019 уч.г.

"Физика и ККТФ"
Защитите на бакалавърските дипломни работи за специалностите Физика и ККТФ ще се състоят на 24.07.2019 (сряда) в зала А415 (заседателната зала на ФзФ) от 9 часа.
Защитите на бакалавърски дипломни работи за специалностите Физика и ККТФ ще се състоят на следните дати:
- I сесия: 24.07.2019 (сряда) в зала А415 (заседателната зала на ФзФ) от 9 часа
- II сесия: 11 септември (сряда) от 9 часа в зала А415 (Заседателната зала на Физическия факултет).
Моля, предавайте готовите дипломни работи (печатен - подписан от научния ръководител/консултант, и електронен вариант) заедно с рецензиите и служебната бележка за положени семестриални изпити на г-жа Павлина Петрова в каб. А421 или на председателя на комисията проф. Виктор Иванов в каб. Б329.

"Оптометрия"
Държавните изпити на студентите от специалност "Оптометрия" - бакалавърска и магистърска степен, ще започнат на 8-ми юли, от 9 часа, в зала А205.
Държавният изпит на студентите от специалност "Оптометрия" - бакалавърска степен, ще се проведе на 9-ти септември, от 9 часа, в зала В15.
Държавният изпит на студентите от специалност "Оптометрия" - магистърска степен, ще се проведе на 23-ти октомври, от 11 часа, в зала В21.

"Инженерна физика"
юлска сесия: 18.07.2019 г., 9.15 часа, зала А315 - съобщение ;
септемврийска сесия: 9.09.2019 г., 10.15 часа, зала А315.

Медицинска физика
Защитите на бакалавърски дипломни работи от студенти специалност "Медицинска физика", ще се проведат на 19 юли, от 10:15 часа, в аудитория А315.
Моля, предавайте готовите дипломни работи (печатен - подписан от научния ръководител/консултант, и електронен вариант) заедно с рецензиите и служебната бележка за положени семестриални изпити на г-жа Т. Младенова в каб. В24 или на председателя на комисията доц. Б. Павлов в каб. В30.

 

2017/2018 уч.г.

 

Бакалаври

"Астрофизика, метеорология и геофизика":
Първа сесия: 16.07.2018 г., семинар В60;
Втора сесия: 10.09.2018 г., семинар В60.

"Фотоника и лазерна физика":
+ предаване на работите до 13:00 ч. на 10.07.2018 г.;
+ защити на 17.07.2018 г. от 13:30 ч. в зала ЛЛТ-311.

Физика и ККТФ
юлска сесия: 20.07.2018 г., 9.00 часа, зала В44;
септемврийска сесия: 11.09.2018 г., 9.00 часа, зала А415 (Заседателна зала).
Материалите по защитите да се предават на г-жа Петрова (Деканат)

Медицинска физика
25 юли (сряда), 10:15 часа, в аудитория А315

Инженерна физика
юлска сесия: 19.07.2018 г., 9.00 часа, зала А315 ;
септемврийска сесия: 11.09.2018 г., 9.00 часа, зала А315.

 

Магистри

"Метеорология":
Първа сесия: 26.04.2018 г., семинар В60, 9 ч.;
Втора сесия: 19.07.2018 г., семинар В60, 10 ч.

"Геофизика":
Първа сесия: 17.07.2018 г., семинар В60;
Втора сесия: 10.09.2018 г., семинар В60.