Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / Учебна дейност / Процедура за проверка на оригиналността на научни текстове

   

Процедурата за проверка на авторството се прилага за всички дипломни работи в специалности/програми в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ и за всички дисертационни трудове за придобиване на ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“.

Раздел в Мудъл за проверка на авторството

Създаването на пространство за проверка за извършва

Забележка: По-надолу са описани конкретните оторизирани лица.

Етапи:
Подробно описание на процедурата

Специализирани инструкции за работа на ОПЛ

 1. Лицата, чиято работа ще бъде проверявана, е необходимо да са влизали в системата за проверка Мудъл.
 2. ОЗЛ/ОПЛ получава списък с лицата, които е необходимо да имат достъп до курса:
  - студенти - име и фамилия, факултетен номер, регистриран email адрес в Мудъл
  - преподаватели - име и фамилия, регистриран email адрес в Мудъл
  Забележка: Регистриран email адрес в Мудъл се предоставя, за да се идентифицира еднозначно участникът в защитите.
 3. За проверка на трудове за научни степени се изпраща на ОЗЛ/ОПЛ научното направление(докторската специалност, списък).
 4. ОЗЛ/ОПЛ създава в Мудъл подкатегория на специалността/програмата с име учебната година на провеждане на защитите, а в нея създава курс с име "Защити на дипломни работи, дата" и настройки, определени от инструкциите.
 5. ОЗЛ/ОПЛ въвежда участниците в защитите - студентите в роля "student", дипломните ръководители(консултантите от ФзФ) - в роля "teacher". По решение на ръководителите на програми или председателите на комисии в роля на преподаватели за курса могат да бъдат добавени още лица. Уведомява участниците за действията си като им изпраща адрес за достъп.
 6. Авторите през профила си депозират в създадения курс своя труд във формат doc, docx, pdf, odt. В рамките на 30 минути автоматично се извършва проверката.
 7. Експертът преглежда резултатите и попълва и подписва Протокол за проверка и Становище .
 8. Двата документа заедно с дипломната работа се предоставят на рецензента и на комисията за защитата.

Експерт за:
- дипломант - научния ръководител
- докторант - научния ръководител или рецензент
- кандидат на НС "доктор на науките" - рецензент

Легенда:

- ОПЛ - оторизирано за програмата лице (списък за ФзФ)
- ОЗЛ - оторизирано за звеното лице (ФзФ, Виктор Гущеров)

За специфични случаи и повече информация