Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Защити и държавни изпити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

Комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи през учебната 2020/2021 г. на студенти ОКС „бакалавър“ по специалности

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

На 31.3.2021 г., (сряда) от 10:15 часа дистанционно ще се проведат защити на дипломни работи на студентите от магистърска програма “Микроелектроника и информационни технологии”. За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с проф. С. Русев на адрес: scr@phys.uni-sofia.bg

 

 

На 25.03.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа, ще се проведат защити на магистърски дипломни работи от студенти в магистърската програма „Физика на ядрото и елементарните частици”:

Симеон Иванов

Тема на дипломната работа: „Характеризиране на позиционночувствителни монокристални детектори със симулационния пакет G4”.
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Лалковски
Рецензент: гл. ас. д-р Г. Ванкова

Светослав Иванов

Тема: "Двуканален импулсен генератор с микропроцесорно управление"
Научен ръководител: доц. д-р Илко Русинов
Рецензент: проф. дфзн В. Русанов

Радослав Симеонов

Тема: „Калибриране на детекторите за заредени частици на експеримента PADME“.
Научен ръководител: доц. д-р Венелин Кожухаров

Иван Иванов

Тема: „Калибровка по ефективност на полупроводников HPGe детектор в лаборатория по експериментална ядрена физика (измерване на специфична активност на реакторни корпусни стомани).
Научен ръководител: проф. дфзн Венцислав Русанов
Рецензент: гл. ас. д-р Страхил Георгиев

Поканват се всички интересуващи се!

Адресът e: https://cern.zoom.us/j/63592348764?pwd=QjF5ZUU2N1Q5OXN0T3BkMklPZXVidz09

 

 

Архив