Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Учебен процес / Защити

   

Изисквания към дипломните работи за образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по специалностите във Физическия факултет

 

2021/2022 уч.г.

Аерокосмическо инженерство и комуникации / Безжични мрежи и устройства / Плазмени технологии и термоядрен синтез

Дипломните работи и рецензиите следва да се изпратят в електронен вид (pdf формат, подписани) на секретаря на изпитната комисия инж. Валда Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 7 дни преди датата на защитата.

Служебната бележка за положени всички изпити по учебен план да бъде изпратена в електронен вид (сканирана или преснимана) на инж. Левчева на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg не по-късно от 3 дни преди датата на защитата.

Защитата на дипломни работи ще се състои онлайн от 9.15 ч. на 15.02.2022 г. (вторник). Гости, които нямат регистрация в Moodle към СУ, ще получат парола за достъп след като направят искане за това на адрес levcheva@phys.uni-sofia.bg (инж. Валда Левчева).

МП Медицинска физика

На 30.03.2022г. (сряда) от 10:15 ч., ще се проведат защити на дипломни работи. Желаещите да се явят на защита е необходимо да направят следното: виж ТУК

МП "Теоретична и математическа физика"
30.03.2022 от 13:15 във В44

МП Метеорология

Защитите на дипломните работи ще се състоят на 20.04.2022 г. и на 14.07.2022 г. от 10 ч., семинар В60, Физически факултет.

 

 

2020/2021 уч.г.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

На 31.3.2021 г., (сряда) от 10:15 часа дистанционно ще се проведат защити на дипломни работи на студентите от магистърска програма “Микроелектроника и информационни технологии”. За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с проф. С. Русев на адрес: scr@phys.uni-sofia.bg

- - -

На 25.03.2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа, ще се проведат защити на магистърски дипломни работи от студенти в магистърската програма „Физика на ядрото и елементарните частици”:

Симеон Иванов

Тема на дипломната работа: „Характеризиране на позиционночувствителни монокристални детектори със симулационния пакет G4”.
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Лалковски
Рецензент: гл. ас. д-р Г. Ванкова

Светослав Иванов

Тема: "Двуканален импулсен генератор с микропроцесорно управление"
Научен ръководител: доц. д-р Илко Русинов
Рецензент: проф. дфзн В. Русанов

Радослав Симеонов

Тема: „Калибриране на детекторите за заредени частици на експеримента PADME“.
Научен ръководител: доц. д-р Венелин Кожухаров

Иван Иванов

Тема: „Калибровка по ефективност на полупроводников HPGe детектор в лаборатория по експериментална ядрена физика (измерване на специфична активност на реакторни корпусни стомани).
Научен ръководител: проф. дфзн Венцислав Русанов
Рецензент: гл. ас. д-р Страхил Георгиев

Поканват се всички интересуващи се!

Адресът e: https://cern.zoom.us/j/63592348764?pwd=QjF5ZUU2N1Q5OXN0T3BkMklPZXVidz09

 

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ на студентите от специалност "Оптометрия" - бакалавърска и магистърска степен, ще се проведат на 21-ви и 22-ри юли.

Защитите в катедра МОФ за бакалаври и магистри ще се проведат на 23.07.2021г. дистанционно.

 

ОКС "Бакалавър"

 

ЗАЩИТИТЕ на дипломни работи за специалностите Физика и ККТФ ще се състоят на:

 • 20 юли (вторник) от 9:00 часа, дистанционно тук – лятна сесия
 • 7 септември (вторник) от 9:00 часа – есенна сесия

Информация за етапите на подготовка и провеждане

 

Защитите на дипломни работи за специалност КФЕ ще се състоят на 20 юли 2021 г. от 9.15 ч.

Още информация

 

Държавният изпит/защита на дипломните работи за специалност „АМГ” – юлска сесия 2021 г. ще се проведе на 23.07.2021 г. в А209 от 10.00 ч.

Още информация

 

ЗАЩИТИТЕ на дипломни работи за специалност Медицинска физика ще се състоят на 26 юли (понеделник) от 10:00 часа.
Zoom URL (Meeting ID: 615 7309 4633 / Passcode: 759734)

Още информация

 

Защитите на дипломни работи за специалност Инженерна Физика ще се състоят на:

 • 27 юли (вторник) от 10:00 часа – лятна сесия, Zoom URL (Meeting ID: 726 759 8028 / Passcode: 80MSBX)
 • 9 септември (четвъртък) от 10:00 часа – есенна сесия

Още информация

 

ОКС "Магистър"

 

Защитите на дипломни работи за програми БМУ, КФЕ и ПТТС ще се състоят на 20 юли 2021 г. от 9:15 ч.

Още информация

 

Защитите на дипломни работи за програма Оптометрия ще се състоят на 20 юли 2021 г.

 

Защитите на дипломни работи на Метеорология ще се проведе на 22 юли 2021 г. от 10.00 ч. в 60 семинар.

Още информация

 

Защитите на дипломни работи за специалност Ядрена техника и ядрена енергетика през учебна 2020/2021 г. ще се състоят на:

 • 28 юли (сряда) 2021 г. от 11:15 часа – лятна сесия
 • 30 септември (петък) 2021 г. от 11:15 часа – есенна сесия

Още информация

 

Защитите на дипломни работи за програма Медицинска физика ще се състоят на 28 юли 2021 г. от 10:15 часа в зала А-315.

 

Защитите на дипломни работи за програма Микроелектроника и информационни технологии ще се проведат на 30 юли 2021 г. от 10:00 ч. онлайн в Google Meet.

 

Поправителен Държавен изпит по Оптометрия ще се проведе на 10 септември 2021 г от 10:00 г. във зала В15.

 

ОКС "Бакалавър"

 

 • АМГ - 13 септември от 10:00 часа в зала А209

 

ОКС "Магистър"

 

Ядрена техника и ядрена енергетика - 30 септември (петък) 2021 г. от 11:15 часа / Още информация

 

2019/2020 уч.г.

Комисии за провеждане на защити на дипломни работи за бакалаври и държавни изпити

Информация за провеждане на защитите на дипломни работи на студентите през уч. 2019/2020 год.

Сравнение между най-използваните платформи за онлайн срещи и обучение

 

Бакалаври

"Оптометрия" - редовно и задочно обучение

 • 1.09.2020 - първи изпит, от 11 ч. - зала В15
 • 10.09.2020 - втори изпит - от 10 ч. в зала А205

"АМГ"

 • 14 септември, 10ч., присъствено - В60

"Физика и ККТФ"

 • 14 септември, дистанционно - информация
  14 Sep, 9:00 AM
  Join Zoom Meeting
  https://cern.zoom.us/j/92936606211?pwd=TDR4WUcyTXlsN1dnRi9IQ3UrZU9lZz09
  Meeting ID: 929 3660 6211
  Passcode: 705594

"Медицинска физика"

 • Защитите ще се проведат дистанционно, на 14 септември от 10:15 часа.
 • За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с доц. Б. Павлов на адрес: pavlov@phys.uni-sofia.bg

"Инженерна физика"

 • Защитите ще се проведат дистанционно, на 24 септември от 10:00 часа.
  За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с проф. С. Русев на адрес: scr@phys.uni-sofia.bg

Магистри

"Оптометрия"

 • Задочно обучение: 10.09.2020 от 9 ч. в зала А205.
 • Редовно обучение: 10.09.2020 от 10 ч. в зала А205

"Астрономия и популяризация на астрономията"

 • 28.09 от 10ч, присъствено - Астрономическа обсерватория на СУ

Медицинска физика

 

 

2019/2020 уч.г.

"Физика и ККТФ"

 • Дата на провеждане: 28 юли (вторник) от 9:00 ч.
 • Форма на провеждане: дистанционно в ZOOM. Публична покана за участие в защитата: Join Zoom Meeting
 • PDF файл на дипломната работа и на рецензията да бъде изпратен в предвидените в заповедта на Декана срокове на председателя на комисията проф. Виктор Иванов на адрес: vgi@phys.uni-sofia.bg
  с копие до секретаря на комисията г-жа Лидия Славова на адрес: lidka@phys.uni-sofia.bg
 • Разпечатаната дипломна работа, разпечатаната рецензия и служебната бележка да бъдат предадени в посочените в заповедта на Декана срокове на г-жа Лидия Славова в каб. Б47.

"Медицинска физика"

 • Защитите ще се проведат дистанционно, на 24 юли от 10:15 часа.
 • За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с доц. Б. Павлов на адрес: pavlov@phys.uni-sofia.bg .

"Инженерна физика"

 • Защитите ще се проведат дистанционно, на 28 юли от 10:00 часа.
 • За предаване на дипломни работи и уточняване на детайли по провеждането студентите да се свързват с проф. С. Русев на адрес: scr@phys.uni-sofia.bg

Магистри

"Астрономия и популяризация на астрономията"

 • 15.07 от 10ч, присъствено - Астрономическа обсерватория на СУ

Медицинска физика

22.07 от 10:15 ч. дистанционно - информация

 

 

2018/2019 уч.г.

"Физика и ККТФ"
Защитите на бакалавърските дипломни работи за специалностите Физика и ККТФ ще се състоят на 24.07.2019 (сряда) в зала А415 (заседателната зала на ФзФ) от 9 часа.
Защитите на бакалавърски дипломни работи за специалностите Физика и ККТФ ще се състоят на следните дати:
- I сесия: 24.07.2019 (сряда) в зала А415 (заседателната зала на ФзФ) от 9 часа
- II сесия: 11 септември (сряда) от 9 часа в зала А415 (Заседателната зала на Физическия факултет).
Моля, предавайте готовите дипломни работи (печатен - подписан от научния ръководител/консултант, и електронен вариант) заедно с рецензиите и служебната бележка за положени семестриални изпити на г-жа Павлина Петрова в каб. А421 или на председателя на комисията проф. Виктор Иванов в каб. Б329.

"Оптометрия"
Държавните изпити на студентите от специалност "Оптометрия" - бакалавърска и магистърска степен, ще започнат на 8-ми юли, от 9 часа, в зала А205.
Държавният изпит на студентите от специалност "Оптометрия" - бакалавърска степен, ще се проведе на 9-ти септември, от 9 часа, в зала В15.
Държавният изпит на студентите от специалност "Оптометрия" - магистърска степен, ще се проведе на 23-ти октомври, от 11 часа, в зала В21.

"Инженерна физика"
юлска сесия: 18.07.2019 г., 9.15 часа, зала А315 - съобщение ;
септемврийска сесия: 9.09.2019 г., 10.15 часа, зала А315.

Медицинска физика
Защитите на бакалавърски дипломни работи от студенти специалност "Медицинска физика", ще се проведат на 19 юли, от 10:15 часа, в аудитория А315.
Моля, предавайте готовите дипломни работи (печатен - подписан от научния ръководител/консултант, и електронен вариант) заедно с рецензиите и служебната бележка за положени семестриални изпити на г-жа Т. Младенова в каб. В24 или на председателя на комисията доц. Б. Павлов в каб. В30.

 

2017/2018 уч.г.

 

Бакалаври

"Астрофизика, метеорология и геофизика":
Първа сесия: 16.07.2018 г., семинар В60;
Втора сесия: 10.09.2018 г., семинар В60.

"Фотоника и лазерна физика":
+ предаване на работите до 13:00 ч. на 10.07.2018 г.;
+ защити на 17.07.2018 г. от 13:30 ч. в зала ЛЛТ-311.

Физика и ККТФ
юлска сесия: 20.07.2018 г., 9.00 часа, зала В44;
септемврийска сесия: 11.09.2018 г., 9.00 часа, зала А415 (Заседателна зала).
Материалите по защитите да се предават на г-жа Петрова (Деканат)

Медицинска физика
25 юли (сряда), 10:15 часа, в аудитория А315

Инженерна физика
юлска сесия: 19.07.2018 г., 9.00 часа, зала А315 ;
септемврийска сесия: 11.09.2018 г., 9.00 часа, зала А315.

 

Магистри

"Метеорология":
Първа сесия: 26.04.2018 г., семинар В60, 9 ч.;
Втора сесия: 19.07.2018 г., семинар В60, 10 ч.

"Геофизика":
Първа сесия: 17.07.2018 г., семинар В60;
Втора сесия: 10.09.2018 г., семинар В60.

 

Дати за 2015/2016 уч.г.:

 

Медицинска физика

 • редовна - 20 юли 2016 г., 10:15 ч., зала А315
 • поправителна - 10 септември 2016 г.

Комуникации и физична електроника

 • Юлска сесия - 15.07.2016 от 14:25 в Б428 (предаване на дипломните работи на 13.07 в канцеларията на кат. РФЕ)
 • Септемврийска сесия - 12.09.2016 от 14:15 в Б428 (предаване на дипломните работи на 09.09.2016 в канцеларията на кат. РФЕ)

Инженерна физика

 • редовна - 21 юли от 9 ч. в аудитория А315
 • есенна - 12 септември от 9 часа

 

 

2016/2017 уч.г., есенна сесия:

Физика и ККТФ

Инженерна физика

Медицинска физика

МАГИСТРИ

Медицинска физика

27 септември 2017 г., 10:15 ч., зала А315 - съобщение