Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Занятия

   

Бакалаври, редовно обучение, зимен семестър на учебната 2020-2021 година

 

ЛЕКЦИИ И СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ

ПЕРИОД: 4 - 22 януари 2021 г.

Публикувано: 4 януари 2021 г., последна промяна: 8 януари 2021 г.

 

 

Специалности

Разписание за зимен семeстър на уч. 2020/2021 г., онлайн лекции и семинари
I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Астрофизика, метеорология и геофизика
Квантова и космическа теоретична физика
Физика и математика        
Физика и информатика            
Медицинска физика
Фотоника и лазерна физика
Комуникации и физична електроника
Оптометрия
Компютърно инженерство
Учители по природни науки

 

ПРАКТИКУМИ във ФзФ

ПЕРИОД: 18 януари - 7 февруари 2021 г.

Публикувано: 8 януари 2021 г., последна промяна: 15 януари

 

 

Специалности

Разписание за зимен семeстър на уч. 2020/2021 г., присъствени практикуми
I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика
Квантова и космическа теоретична физика    
Фотоника и лазерна физика    
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика                
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика    
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика            
Компютърно инженерство    
Учители по природни науки