Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Занятия

   

Бакалаври, редовно обучение

 

Разписът на занятията за студентите в бакалавърските програми е публикуван на 27.09.2018 г. Промените, направени през първата учебна седмица, ще бъдат отразени на сайта на 5 октомври (петък).

 

 

Специалности

Разписание на занятията,
зимен семeстър на уч. 2018/2019 г.

I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика    
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика        
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика        
Компютърно инженерство            
Учители по природни науки          
Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)        

 

Магистри

Публикувано на 29 септември 2018 г.

Разписът ще претърпи съществени изменения след приключване кампанията по записване на магистранти и уточняване удобното им за посещение на занятия време. Студентите, записали необявени в разписа магисърски програми, следва да се свържат със съответните им ръководители.

 

Магистърска
програма

Разписание на занятията
2018/2019, зимен семестър

word-logo
PDF_logo
Безжични мрежи и устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аерокосмическо инженерство и комуникации
Квантова електроника и лазерна техника
Теоретична и математична физика
Метеорология
Медицинска физика
Физика на ядрото и елементарните частици
Оптометрия - I курс

 

Бакалаври, задочно обучение

 

Разписът на занятията за сп. Оптометрия е публикуван на 27 август 2018 г.
Окончателният вариант на разписа е публикуван на 5 септември.

 

Специалност

Разписание на занятията,
зимен семeстър на уч. 2018/2019 г.

I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика  
Инженерна физика
Астрономия, метеорология и геофизика
Физика и математика            
Оптометрия