Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Занятия

   

Бакалаври, задочно обучение

Разписът на занятията е публикуван на 23 август 2019 г. Възможни са някои промени, които своевременно ще бъдат отразявани.
Последна промяна: 2 септември 2019 г.

 

Специалност

Разписание на занятията,
зимен семeстър на уч. 2019/2020 г.

I курс II курс III курс IV курс V курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика        
Инженерна физика        
Астрофизика, метеорология и геофизика        
Физика и математика            
Оптометрия

Бакалаври, редовно обучение, летен семестър 2018-2019 година

Разписът на занятията за студентите в бакалавърските програми е публикуван на 15.02.2019 г. и обновен на 22.02.2019 г. Промените след 1ва седмица ще бъдат обявявани в петък, на таблото в топлата връзка и на сайта на Факултета.

 

 

Специалности

Разписание на занятията,
летен семeстър на уч. 2018/2019 г.

I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика
Квантова и космическа теоретична физика
Фотоника и лазерна физика    
Комуникации и физична електроника
Физика и информатика        
Астрофизика, метеорология и геофизика
Инженерна физика
Ядрена техника и ядрена енергетика
Медицинска физика
Оптометрия
Физика и математика        
Компютърно инженерство            
Учители по природни науки          
Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)        

Магистри, летен семестър 2018-2019 година

Публикувано на 15 февруари 2019 г.

 

Магистърска
програма

Разписание на занятията
2018/2019, летен семестър

word-logo
PDF_logo
Аерокосмическо инженерство и комуникации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безжични мрежи и устройства
Геофизика
Квантова електроника и лазерна техника
Медицинска физика
Метеорология
Оптометрия - I курс

 

 

 

Разписът на занятията е публикуван на 18 януари 2019 г.

 

Специалност

Разписание на занятията,
летен семeстър на уч. 2018/2019 г.

I курс II курс III курс IV курс
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
word-logo
PDF_logo
Физика  
Инженерна физика
Астрофизика, метеорология и геофизика
Физика и математика            
Оптометрия