Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Избираеми курсове

   

Бакалаври, редовно обучение

Уважаеми студенти,

По-долу можете да намерите връзка към избираеми курсове, предлагани във Физическия факултет за студенти бакалаври през зимния семестър на учебната 2022/2023 г. Според вашите интереси можете да избирате курсове към всяка катедра, включително и такива, които не влизат в учебния план за вашата специалност. Допустимо е след съгласуване с преподавателя да запишете като избираем курс такъв, който е задължителен за друга специалност. При избор на курсовете обаче трябва да спазвате следните изисквания:

  1. Общият брой кредити от задължителни и избираеми курсове трябва да е не по-малък от 30 кредита на семестър.
  2. Общият хорариум на задължителните и избираемите курсове не трябва да надхвърля 450 часа на семестър. В случай, че надхвърляте тази граница, прослушаните допълнително изборни курсове ще се зачитат като факултативни и няма да ви носят кредити.

Зам. декан учебна дейност - бакалавърска степен

 

Кампания "Избираеми дисциплини" - редовно обучение, зимен семестър на 2022/2023 уч.г.