Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Учебен процес / Учебни планове

   

Пояснение:

  • Посочете върху връзката , за да разберете за кои курсове важи планът.

Бакалаври

 

Специалност

 

Редовно обучение

 

Задочно обучение

Последни варианти   Стари действащи  
Физика    
ИФ    
ЯТЯЕ      
ФМ      
АМГ    
МФ    
ФИ      
КФЕ    
Оптом.    
ККТФ      
ФЛФ    
КИ            
УПНОСО            

 

Магистри

Програма

Редовно обучение

Задочно обучение

Оптика и спектроскопия 3 сем.  
Теоретична и математическа физика 3 сем.  
Физика на ядрото и елементарните частици 3 сем.
5 сем.
 
Плазмени технологии и термоядрен синтез 3 сем.  
Медицинска физика 3 сем.
4 сем.
 
Астрономия и астрофизика 3 сем.  
Aстрономия и популяризация на астрономията   4 сем.
Геофизика 2 сем.
4 сем.
2 сем.
4 сем.
Метеорология 3 сем.
5 сем.
3 сем.
5 сем.
Физика на земята, атмосферата и океана 4 сем. 4 сем.
Квантова електроника и лазерна техника 3 сем.  
Микроелектроника и информационни технологии 3 сем. 3 сем.
Ядрена енергетика и технологии 3 сем.
4 сем.
5 сем.
Оптометрия 2 сем. 6 сем.
Аерокосмическо инженерство и комуникации 3 сем.  
Безжични мрежи и устройства - I 3 сем. 4 сем.
Безжични мрежи и устройства - II   4 сем.
Комуникационна и компютърна техника 3 сем.  
Комуникации и физична електроника 2 сем.  
Методология на обучението по физика и астрономия 2 сем. 3 сем.