Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Катедри / Радиофизика и електроника

   

Ръководител доц. д-р Станимир Колев
каб.: Б414-1
тел.: (02) 8161 689
e-mail: skolev@phys.uni-sofia.bg

 

Състав За катедрата Уеб сайт на катедрата

 

СЪСТАВ

доц. д-р Живко Кисьовски
каб.: Б417
тел.: (02) 8161 640
e-mail: kissov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Емил Владков
каб.: Б431
тел.: (02) 8161 895
e-mail: evladkov@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Стилиян Лишев
каб.: Б413
тел.: (02) 8161 856
e-mail: lishev@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Цветелина Паунска
каб.: Б427
тел.: (02) 8161 645
e-mail: cwalchew@phys.uni-sofia.bg

доц. д-р Христомир Йорданов
каб.: Б420-1
тел.: (02) 8161 724
e-mail: hristomir.yordanov@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Юрий Цукровски
каб.: Б433
тел.: (02) 8161 817
e-mail: youritzu@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Марио Илиев
каб.: Б421
тел.: (02) 8161 641
e-mail: ozo@phys.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Васил Вачков
каб.: Б417
тел.: (02) 8161 640
e-mail: vachkov@phys.uni-sofia.bg

ас. Стоил Иванов
каб.: Б450
тел.: (02) 8161 747
e-mail: stoil.ivanov@phys.uni-sofia.bg

физик Иван Илчев
каб.: Б414-2
тел.: (02) 8161 827
e-mail: ivilchev@phys.uni-sofia.bg

инж. Валда Левчева
каб.: Б415
тел.: (02) 8161 867
e-mail: levcheva@phys.uni-sofia.bg

инж. Георги Попов
каб.: Б414-2
тел.: (02) 8161 827
e-mail: gip@phys.uni-sofia.bg

физик д-р Илияна Арестова
каб.: Б415
тел.: (02) 8161 867
e-mail: ilar@phys.uni-sofia.bg

физик д-р Борислав Петков
каб.: Б419
тел.: (02) 8161 630
e-mail: borislav@phys.uni-sofia.bg

 

Хонорувани преподаватели към катедра РФЕ (пенсионирани членове на катедрата)

доц. д-р Нина Джерманова
каб.: Б450
тел.: (02) 8161 747
e-mail: ninadj@phys.uni-sofia.bg

 

ЗА КАТЕДРАТА

Катедрата е основана през 1945 г. под наименованието катедра „Приложна физика“ към тогавашния Физико-математически факултет с основна задача обучението по електротехника и радиотехника. Неин пръв ръководител е акад. проф. Емил Джаков. Малко по-късно през 1949 г. е преименувана в катедра „Техническа физика“, а от 1974 г. носи сегашното си име катедра „Радиофизика и електроника“ (РФЕ). Ръководители на катедра РФЕ след акад. Джаков са били последователно доц. Тихомир Стойчев (1978-1984), проф. Стефан Александров (1984-1993), проф. Людмил Вацкичев (1993-2003), доц. Пламен Данков (2003-2007), проф. Антония Шиварова (2007-2011), доц. Живко Кисьовски (2011-2019) и доц. Станимир Колев (2019 досега).

 

В бакалавърската степен на обучение катедрата има утвърдено място с курсовете по основи на електрониката и в областите на микропроцесорната техника, комуникационните технологии, газовите разряди и физиката на плазмата, обработката на данни, микровълновата техника и др. Един от главните приоритети на катедра РФЕ е непрекъснатото обновяване на курсовете и поддържането на практикумите към тях на високо съвременно ниво. От учебната 2009/2010 година във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е въведена новата специалност „Комуникации и физична електроника“ (http://cpe.phys.uni-sofia.bg; https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3222), за която катедра РФЕ отговаря организационно и методически. През 2018 г. тази специалност е акредитирана в направление „Технически науки“. Катедра РФЕ предлага на студентите-бакалаври през третата и четвъртата години на обучение атрактивни избираеми курсове в областта на физичната електроника, физиката на плазмата, вакуумната техника и технологии, телекомуникациите, обработката на сигнали и др.

 

В магистърската степен на обучение катедрата отговаря за следните магистърски програми:

 

Аерокосмическо инженерство и комуникации (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3531) с ръководител на програмата доц. д-р Станимир Колев. Програмата функционира и на английски език: Aerospace Engineering and Communications (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=6373).

 

Безжични мрежи и устройства (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3551) с ръководител на програмата доц. д-р Емил Владков;

 

Комуникации и физична електроника (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3563) с ръководител на програмата доц. д-р Живко Кисьовски;

 

Плазмени технологии и термоядрен синтез (https://www.phys.uni-sofia.bg/?page_id=3469) с ръководител на програмата доц. д-р Живко Кисьовски.

 

Катедра РФЕ има значителен опит в обучението на докторанти. Досега в катедрата са защитили докторска степен повече от 30 докторанти, които понастоящем имат успешна реализация като изследователи у нас и в чужбина.

 

Научно-изследователската дейност на катедра РФЕ се осъществява с активно международно сътрудничество, финансира се от Националния фонд „Научни изследвания“ при МОН, Фонд „Научни изследвания“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, европейски програми и др., главно в следните области:

 

Физика на плазмата: задълбоченото изучаване на физичните процеси в плазмата дава възможност за разработка на технологии на бъдещето – наноелектроника и наноструктури, управляем термоядрен синтез и устойчиви материали.

 

Микровълнова физика и техника: натрупаният значителен опит в микровълновите измервания, проектирането на феритни устройства, антени и антенни решетки, е основа за разработки и изследвания в областта на мобилните и сателитни комуникации.

 

Електроника: обработка на сигнали, включително проектиране и оптимизация на мрежови технологии за работа със сигнали, изискващи приоритетна обработка, сензори, радиоелектронни методи и прибори в медицината.