Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / За факултета / Учебен корпус

   

Физическият факултет разполага с четири отделни сгради:

  • Сгради А, Б и В с адрес бул. Джеймс Баучър 5
  • Сграда на лабораториите по Физика и техника на полупроводниците и Лазерна техника с адрес ул. Галичица 33

сграда А

Сграда А

В най-новата сграда се помещават 15 семинарни и лекционни зали, в това число трите най-големи зали - 205, 207 и 209. Последната е свързана посредством отделен вход с лаборатория за провеждане на демонстрации по време на лекциите. В част от лабораториите на сграда А се провеждат голяма част от практикумите по общите дисциплини в обучението на различните бакалавърски специалности. На 4 етаж се намира деканатът, а на партера e разположенa библиотека "Физика" с отдели за периодични издания и книги. Компютърният клас и мултимедийният клас също се намират в тази сграда.

Сграда Б

Така наречената Г-образна сграда преобладаващо се използва за преподавателски кабинети. В нея се намират и голям брой специализирани лаборатории. Тук са 8 от залите за семинарни часове от обучението на студентите. На 4 етаж е седалището на Съюза на физиците в България. Част от помещенията са отстъпени за преподаватели на ФМИ.

сграда Б
сграда В

Сграда В

Най-старата сграда разполага с 3 семинарни зали и над 15 лаборатории. В началото на съществуването си там е бил разположен административният отдел. В момента се използва предимно за кабинети на преподаватели.

Сграда на ЛФТП и ЛЛТ

Лабораториите по ЛТ и ФТП, бивши институти със същото наименование, обединяват в себе си голям брой лабораторни помещения с приоритетен научноизследователски характер.

сграда на Лабораториите