Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / За факултета / Обучение

   

Срокът на редовна степен на обучение за образователно-квалификационна степен “бакалавър” е четири години . Студентите могат да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” и “доктор” след придобита степен “бакалавър” по съответната специалност.

Факултетът работи в тясно сътрудничество с много международни научни центрове и организации. Всяка година около 20 студенти от факултета продължават обучението си в чужбина.

Кръжочната работа, преддипломният стаж и дипломната работа във факултета осигуряват практическата подготовка на висококвалифицирани специалисти.

През първите две години на следването във Физическия факултет се изучават общообразователни математически и физически дисциплини, които формират така нареченото базисно обучение. Освен базисното университетско образование по физика в тези специалности студентите получават знания и по важни съвременни области на физиката, прослушвайки групи от избираеми курсове, обхванати от кредитна система.

От третата година започват профилиращите курсове . Всеки студент, завършил успешно втори курс, може по свое желание да избере и курсове от различни групи. Обучението във Физически факултет се води от висококвалифицирани специалисти, повечето от които са утвърдени учени с международна научна известност.