Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2022/2023 (летен прием)

   

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

За учебната 2022/2023 година Факултетът по педагогика обявява летен прием в три магистърски програми.

 

Програми с обучение срещу заплащане:

 

Програми с държавна субсидия:

КАНДИДАТСТВАНЕ

 

  • Условия за прием

Условията за кандидатстване са посочени във всяка програма и са в зависимост от вида на приема.

 

  • Ръководство за онлайн кандидатстване - виж тук

 

  • Подаване на документи - от 23 декември 2022 г. до 31 януари 2023 г.

 

Документите за кандидатстване се подават на място в 212 стая, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg - виж тук

Кандидати, придобили висше образование в чуждестранни висши училища, предварително подават документи за извършване на процедура по признаване на дипломата за висше образование, съгласно Правилника на СУ „Св. Климент Охридски“ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

 

  • За чуждестранни студенти – граждани на ЕС и граждани на трети страни за ЕС, срокът е до 27 януари 2023 г.

Те подават документи за кандидатстване в Сектор "Прием" на СУ "Св. Климент Охридски". Допълнителна информация, свързана с условията за кандидатстване - https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students

 

БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

 

 

Резултатите и класирането са по магистърски програми и входящи номера на кандидатите.

 

КОНКУРСНИ ИЗПИТИ (при прием за обучение с държавна субсидия) и СЪБЕСЕДВАНЕ (при прием за обучение срещу заплащане)

 

Изпитните теми за конкурсните изпити и литературата са посочени към всяка програма, която има обучение с държавна субсидия (виж по-горе).

 

Събеседването включва въпроси, отнасящи се до мотивацията за избор на конкретните магистърски програми, лични, професионални качества и комуникативни умения на кандидатите. Като допълнителен въпрос е включен казус от педагогическата или социалната практика, чрез което се цели да се идентифицират умения на кандидатите за разсъждаване и търсене на решения на реален педагогически или социален проблем.

 

  • 6 февруари 2023 г. от 15,00 онлайн - линкът ще бъде качен допълнително
  • Класирани кандидати - виж тук
  • Записването ще бъде на 14, 15 и 16 февруари 2023 г. в 212 стая, Ректорат на СУ, северно крило, ет. 1 при инсп. В. Ралева.

 

Кандидатите да носят студентска книжка, две снимки формат 4/6 см и документ за платена такса за първи семестър. Заплащането е по банков път на същата банкова сметка на СУ, където е заплатена таксата за участие в кандидатмагистърската кампания. Впишете в основание за плащане - такса за обучение 1 семестър и името на магистърската програма, в която сте приет/а.

 

 

Information for INTERNATIONAL STUDENTS

https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/admission/international_students

 

Tuition fees in Sofia University for the academic 2022 / 2023 year for

foreign students from non EU member countries (in euro)