Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Преобявени докторски програми 2022/2023

   

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани, през учебната 2022/2023
      (Брой)
Професионално направление
редовно задочно
1 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Дидактика) 1
2 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Теория на възпитанието) 1
3 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Основи на неформалното образование)   1