Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Преобявени докторски програми

   

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани, през учебната 2020/2021
      (Брой)
Професионално направление
редовно задочно
1 1.3 Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по български еизк и литература в началния етап на образованието )   1
2 3.4 Социални дейности ( Социална работа по проект )   1