Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от МП „Икономика и управление на публични ресурси” / Община Поморие сключи споразумение за сътрудничество със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

   

10.07.2023

 

През месец юли 2023 г. община Поморие сключи споразумение за сътрудничество със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Screenshot 2023-07-10 101617

Сред целите на споразумението са:

  • Осигуряване на студентски стажове и подпомагане кариерното ориентиране и мотивиране на студентите от Стопанския факултет.
  • Провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития, съобразно потребностите на практиката, включително по линия на следдипломната квалификация на университета.
  • Представяне на реални казуси от практиката и включването им в учебния процес.
  • Изнасяне на практически ориентирани презентации в областта на икономиката, публичните финанси, управлението, финансите, счетоводството и одита.
  • Популяризиране на партньорството и съвместните инициативи за увеличаване на обществения престиж на двете страни по Споразумението, както и на професиите в сферата на финансите и инвестициите.
Screenshot 2023-07-10 102014

На база сключеното споразумение се организира информационна среща за представяне на магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“. Администраторът на програмата, гл. ас. д-р Десислава Калчева запозна служителите на община Поморие с възможностите и учебния план на програмата, както и с условията за прием и графика за подаване на документи.

Screenshot 2023-07-10 101808