Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от МП „Икономика и управление на публични ресурси” / Агенция за държавна финансова инспекция сключи споразумение за сътрудничество със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

   

13.06.2023

 

През месец юни 2023 г. Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) сключи споразумение за сътрудничество със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Logo FEBA BG

Сред целите на споразумението са:

  • Създаване на програми за обучение на служители на АДФИ в Центъра за образователни услуги за следдипломни квалификации с преподаватели от Стопанския факултет и Юридическия факултет;
  • Провеждане на съвместни обучения, курсове, конкурси и други инициативи от общ интерес;
  • Съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни;
  • Организиране на публични събития за представяне на добри практики и повишаване на осведомеността в областите на интерес на двете страни;
  • Създаване на платформи за сътрудничество с други университети и трети страни в сфери от взаимен интерес;
  • Интегриране на усилията за засилване на международното сътрудничество със съседни държави.

В резултат на споразумението, в рамките на МП „Икономика и управление на публични ресурси“, бе създадена и стартира задължителна дисциплина „Практикум по финансов контрол и одит в публичния сектор“.

Екипът от лектори на дисциплината:

- д-р Стефан Белчев (директор на АДФИ);

- доц. д-р Юрий Кучев (преподавател по финансово и данъчно право в Юридически факултет на СУ);

- доц. д-р Савина Михайлова-Големинова (преподавател по финансово и данъчно право в Стопански факултет на СУ);

- Тодор Янкулов (Сертифициран вътрешен одитор - Certified Internal Auditor, CIA; сертифициран одитор в публичния сектор - CGAP - Certified Government Auditing Professional);

- Димитър Елков (Сертифициран вътрешен одитор - CIA, The Institute of Internal Auditors, Inc.; сертифициран в риска и контрола на информационните системи - CRISC, ISACA; сертифициран външен оценител на качеството на вътрешния одит, сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор).