Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Излезе от печат учебникът „Управление на риска на небанковите финансови институции. Теоретични постановки“ с автор доц. д-р Надя Велинова-Соколова

   

26.09.2023

 

Излезе от печат учебникът „Управление на риска на небанковите финансови институции. Теоретични постановки“ с автор доц. д-р Надя Велинова-Соколова. Учебникът е издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Screenshot 2023-09-26 094501

 

Доц. д-р Надя Велинова-Соколова е преподавател в катедра „Финанси и счетоводство“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Получава образованието си в Университета за национално и световно стопанство – бакалавърска и магистърска степен. Защитава докторска дисертация през 2004 г. в областта на деривативните финансови инструменти. Чете лекции на английски език по дисциплините „Капиталови пазари, деривати и управление на риска“, „Въведение в данъчното облагане“, „Финансово счетоводство и анализ“, „Управленско счетоводство“, както и на български език по „Деривативни финансови инструменти“, „Застраховане“, „Застраховане – управление на риска и актюерски практики“, „Счетоводство на застрахователните и осигурителните предприятия“, „Счетоводство и финанси за мениджъри“ и „Практически курс по финанси и счетоводство“ в бакалавърските и магистърските програми в Стопански факултет на Софийския университет. Участва в национални и международни научноизследователски проекти, свързани с обучението по финанси и оценка на риска. Научните ѝ интереси са в областта на счетоводното отчитане и анализа на финансови инструменти, на оценката и анализа на деривативните финансови инструменти, на дейността на небанковите финансови институции, развитието на портфейлната теория, както и на анализа и оценката на риска.

 

В учебника „Управление на риска на небанковите финансови институции. Теоретични постановки“ са представени основните характеристики на участниците на небанковия финансов сектор, както и най-новите моменти на управлението на риска в небанковата финансова сфера. Целта е учащите се да се запознаят с теоретичните аспекти на риска, неговия анализ и управление в областта на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар. Учебникът ще бъде полезен както за студенти, ученици и начинаещи инвеститори, така и за всички, които се интересуват от спецификите на небанковия финансов пазар, оценката, анализа и управлението на риска.