Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Клубове и центрове / Извънлекционен клуб по икономика към Стопанския факултет

   

 

Извънлекционният клуб по икономика към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” е учреден по студентска инициатива, подкрепена от катедра „Икономика”.

 

 

Целта на събиранията на клуба е да бъдат обменени идеи за надграждане на знанията по икономика от основните лекционни курсове чрез различни инициативи и дискусии. Посещавайки срещите на клуба и участвайки активно в обсъжданията на актуални икономически теми, студентите имат възможност да се срещат с техни колеги и преподаватели със сходни интереси и да обменят виждания за тенденции и процеси на микро- и макроикономическо равнище, провеждането и резултатите от икономическата политика, да обсъждат различни икономически теории и концепции.

 

Дейностите на Извънлекционния клуб са изцяло насочени към потребностите на студентите, с оглед разгръщане на техния икономически мироглед и именно те са водещи при подбора на разглежданите теми. За тази цел по време на събиранията на клуба студенти екипно представят своите виждания по актуални икономически теми, след което се провежда общо обсъждане на засегнатите въпроси. Срещите са в отворен формат и по време на тях всеки от присъстващите може да изкаже своето мнение и аргументи за и против актуални икономически теми, с оглед провеждането на аргументирана икономическа дискусия.

 

През първия семестър на учебната 2018/2019 година срещите на Извънлекционния клуб по икономика се провеждат всеки втори вторник на месеца от 17 часа в зала 417. По предложение на студенти второкурсници в Стопанския факултет като предмет на дискусия за този семестър беше избрана темата за ползите и предизвикателствата от членството на България в еврозоната, чието изследване да се направи в сравнителен план с вече присъединили се държави и в опит за количествена оценка на очакваните ефекти.

 

До момента срещите на клуба се радват на интерес и от студенти от Историческия факултет на СУ, магистри и докторанти на Стопанския факултет и на тях са поканени и всички заинтересовани преподаватели и експерти.

 

Страница във Фейсбук на WEconomics

 

За допълнителна информация може да се свържете с гл. ас. д-р Димитър Златинов, dzlatinov@feb.uni-sofia.bg.