Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Услуги за работодатели / Сключване на споразумение

   

 

Кариерен
център
Предложения
за работа
Предложения
за стаж
банер 2

 

Една от възможностите за колаборация с Кариерния център се изразява в сключването на споразумение за партньорство със съответната организация. Това споразумение очертава възможности за колаборация между двете страни в следните дейности:

  1. Обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в бакалавърските и магистърските програми на Стопанския факултет, съобразно актуалните потребности на бизнеса, включително въвеждане на нови курсове и специалности.
  2. Представяне на реални казуси от практиката и включването им в учебния процес.
  3. Изнасяне на практически ориентирани презентации в областта на икономиката, управлението и моделирането на големи данни в бизнеса и финансите.
  4. Осигуряване на студентски стажове и посещения, и подпомагане кариерното ориентиране, и мотивиране на студентите от Стопанския факултет.
  5. Провеждане на съвместни специализирани обучения, кръгли маси, конференции и други събития съобразно потребностите на практиката (включително по програми за следдипломна квалификация).
  6. Популяризиране на партньорството и съвместните инициативи, както и на професиите в сферата на финансите и инвестициите.
  7. Съдействие за подобряване на материалната среда на образователния процес в съответствие с нуждите на преподаването в областта на финансите, икономиката и управлението.

За повече детайли и информация, можете да се свържете с нас чрез следния имейл адрес: careers@feb.uni-sofia.bg.

278301351_7973323826026456_9169503264306779796_n