Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Разпис на лекциите на гост-преподавателите през уч. 2011-2012 г.

   

05.04.2012

 

В А Ж Н О

за студентите от III курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език

От 28.05.2012 г. до 01.06.2012 г. ще се проведат лекции по Икономически растеж при Jean-Jacques Nowak – гост преподавател от университета Лил. Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.

 

28.05.Понеделник 12.00-17.00 - 5 часа - зала 300

29.05. Вторник 15.00-18.00 – 3 часа – зала 300

30.05. Сряда 08.00-13.00 – 5 часа – зала 400

31.05. Четвъртък 16.00-21.00 – 5 часа – зала 300

01.06. Петък 10.00-16.00 – 6 часа – зала 300

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О

 

за студентите от Стопанско управление I курс, приети с немски език

 

От 07.05.2012 до 18.05.2012 г. ще се проведат лекции по Разходно счетоводство при проф. Г. Боерман – гост преподавател, както следва:

 

07.05. Понеделник – 11.00-16.00 – зала 130

08.05. Вторник – 10.00-14.00 – зала 130

11.05. Петък – 09.00-14.00 – зала 128

14.05. Понеделник – 11.00-16.00 – зала 130

15.05. Вторник - 10.00-14.00 – зала 130

18.05. Петък 09.00-14.00 – зала 128

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

ВАЖНО
От 07 май до 10 май ще се проведат лекции по Иконометрия при Nicolas Vaneecloo от университета Лил. Курсът е задължителен за студентите от III курс Икономика и Стопанско управление с френски език.

 


07 май понеделник 12.00-18.00 - зала 300

08 май вторник 15.00-18.00 – зала 300; 18.00-21.00 – зала 400

09 май сряда 08.00-14.00 – зала 400

10 май четвъртък 15.00-21.00 – зала 300

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О

 

за студентите от I курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език

От 07.05.2012 г. до 10.05.2012 г. ще се проведат лекции по Въведение в икономическия анализ – част II при Franck Van de Velde – гост преподавател от университета Лил. Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.

 

07.05.понеделник 10.00-16.00 – зала 304
08.05. вторник 10.00-16.00 – зала 418

09.05. сряда 13.00-18.00 – зала 418

10.05. четвъртък 09.00-16.00 – зала 400

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление – III курс (приети с немски език)

 

От 17.05. 2012 г. до 23.05.2012 г. ще се проведат лекции по Социална политика при д-р Михаел Зауер, както следва:

 

17.05. четвъртък 10.00 - 13.00 – зала 300

18.05. петък 09.00 - 14.00 – зала 300

21.05. понеделник 12.00 – 16.00 – зала 304

22.05. вторник 15.00 - 18.00 – зала 300

23.05. сряда 09.00 - 14.00 – зала 400

 

Лекциите са достъпни онлайн в системата за електронно обучение.

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от Стопанско управление – II курс (приети с немски език)

От 15.05. 2012 г. до 23. 05. 2012 г. ще се проведат лекции по Икономическа статистика (задължителна дисциплина) при проф. Ланге – гост преподавател от Университета в Лайпциг, както следва:

 

16.05. Сряда 14.00 – 18.00 – зала 524

17.05. Четвъртък 11.00 - 16.00 – зала 524

18.05. Петък 14.00 – 18.00 – зала 520

21.05. Понеделник 12.00 - 15.00 - зала 300

22.05. Вторник 14.00 - 18.00 – зала 418

23.05. Сряда 14.00 – 18.00 – зала 524

 

Лекциите са достъпни онлайн в системата за електронно обучение.

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от III и IV курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език

На 26.04. и на 27.04.2012 г. ще се проведат лекции по Европейска икономическа интеграция при гл.ас. д-р Гергана Станоева. Курсът е задължителен , както за българската диплома, така и за получаване на Лисанс.

 

26.04. (четвъртък) – 11.00-13.00 – зала 304; 16.00 – 19.00 – зала 304

27.04. (петък) – 08.00-13.00 – зала 304

 

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от III курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език

От 23.04. 2012 г. до 25.04.2012 г. ще се проведат лекции по Международна валутна система при гл.ас.д-р Гергана Станоева . Курсът е задължителен , както за българската диплома, така и за получаване на Лисанс.

 

23.04. Понеделник 12.00-17.00 – зала 300

24.04. Вторник 11.00-13.00 – зала 304; 15.00-18.00 – зала 300;

25.04. Сряда – 08.00-13.00 – зала 304;

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от III курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език

От 02.04.2012 г. до 06.04.2012 г. ще се проведат лекции по Международни финанси при Yannick Bineau – гост преподавател от университета Лил . Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.

 

02.04.Понеделник – 12.00-17.00 - 5 часа - зала 300

03.04.Вторник – 15.00-18.00 – 3 часа – зала 300

04.04.Сряда – 09.00-15.00 – 6 часа – зала 400

05.04.Четвъртък – 16.00-21.00 – 5 часа – зала 300

06.04.Петък – 13.00-18.00 – 5 часа – зала 304

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от Стопанско управление III курс

От 04.04.2012 до 09.04.2012 г. ще се проведат лекции на английски език по "Fixed-Income Securities, Interest Rates and Term Structure of Interest Rates" при Валентин Попов - гост преподавател, както следва:

 

04.04. сряда 09.00-13.00 – зала 304

05.04. четвъртък 13.00-16.00 – зала 420

06.04. петък 09.00-13.00 – зала 304

09.04. понеделник 12.00-16.00 – зала 304

 

Лекциите са достъпни онлайн в системата за електронно обучение.

 

Занятията са в допълнение към курса "Парична теория и политика" на проф. д.ик.н. Георги Чобанов.

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

В А Ж Н О

 

за студентите от Стопанско управление IV курс (приети с немски език)

 

От 26.03.2012 до 05.04.2012 г. ще се проведат лекции по Теория на игрите при проф. Динко Димитров - гост преподавател от Саарбрюкен, както следва:

 

 

26.03. понеделник 08.00-11.00, зала 304

27.03. вторник 09.00-13.00, зала 304

28.03. сряда 08.00-12.00, зала 524

29.03. четвъртък 09.00-13.00, зала 300

02.04. понеделник 11.00-14.00, зала 304

03.04. вторник 09.00-13.00, зала 304

04.04. сряда 08.00-12.00, зала 524

05.04. четвъртък 09.00-13.00, зала 300

 

Лекциите са достъпни онлайн на адрес http://sites.google.com/site/dinkodimitrov/teaching-spieltheorie

 

Парола студентите ще получат от преподавателя на първото занятие.

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О

 

за студентите от Стопанско управление III курс (приети с немски)

 

От 13.03.2012 до 10.05.2012 г. ще се проведат лекции по Иконометрия при проф. Шур - гост-преподавател от Университета в Лайпциг, както следва:

 

13.03. вторник 14.00 – 19.00 – зала 001

14.03. сряда 11.00 – 16.00 – зала 001

15.03. четвъртък 11.00 – 16.00 – зала 001

03.04. вторник 14.00 – 20.00 – зала 001 - отложена

04.04. сряда - 11.00 – 17.00 – зала 001 - отложена

05.04. четвъртък 09.00 - 12.00 – зала 001 - отложена

08.05. вторник 14.00 – 20.00 – зала 001

09.05. сряда 11.00 – 17.00 – зала 001

10.05. четвъртък 09.00-12.00 – зала 001

30.05. сряда 11.00 – 18.00 – зала 001

31.05. четвъртък 11.00 - 13.00 и от 16.00 – 21.00 – зала 001

 

 

Лекциите са достъпни онлайн в системата за електронно обучение. Паролата можете да получите от доц. д-р Т. Седларски

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О
за студентите от Икономика и Стопанско управление – II курс (приети с френски език)

От 05.03. 2012 г. до 09.03.2012 г. ще се проведат лекции по Макроикономика I -II част. Гост – лектор е Fabrice Gilles от Университета Лил.

 

05 март /понеделник/ 16.00-19.00, зала 300

06 март /вторник/ 13.00-18.00, зала 418

07 март /сряда/ 13.00-18.00, зала 418

08 март /четвъртък/ 09.00-16.00, зала 300

09 март /петък/ 14.00-18.00, зала 418

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

Важно за студентите от трети курс Икономика и Стопанско управление с френски език. От 10 март до 12 май ще се проведат лекции по Конферентни методи в управлението на човешките ресурси при доц. д-р Мирослава Христова. Дисциплината е задължителна за получаване на Лисанс. График за провеждане на лекциите:

 

10 март /събота/ - 16.00 -17.30 ч. – зала 400

17 март /събота/ - 16.00 -17.30 ч. – зала 400

24 март /събота/ - 16.00 -17.30 ч. – зала 400

31 март /събота/ - 16.00 -17.30 ч. – зала 400

07 април /събота/ - 16.00 -17.30 ч. – зала 400

28 април /събота/ - 16.00 -17.30 ч. – зала 400

05 май /събота/ - 16.00 -17.30 ч. – зала 400

12 май /събота/ - 16.00 -17.30 ч. – зала 400

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

 

 

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление – II курс (приети с немски език)

От 05.03. 2012 г. до 12.03.2012 г. ще се проведат лекции по Управление на технологиите и иновациите при проф.Кай-Инго Фогт, д-р Кристиан Шайнер и д-р Кристиан Бакарела – гост - лектори, както следва:

 

05 март /понеделник/ 09.00-16.00 – зала 524

06 март /вторник/ 15.00-18.00 – зала 524

07 март /сряда/ 10.00-15.00 – зала 400

08 март /четвъртък/ 09.00-16.00 – зала 400

09 март /петък/ 14.00-18.00 – зала 304

12 март /понеделник/ 12.00-16.00 – зала 524

 

Лекциите са достъпни онлайн в системата за електронно обучение.

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

 

 

В А Ж Н О
за студентите от III курс Икономика и Стопанско управление,
приети с френски език

От 27.02.2012 г. до 02.03.2012 г. ще се проведат лекции по Международна икономика при Yannick Bineau – гост преподавател от университета Лил . Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.
27.02. Понеделник –16.00-19.00 - 3 часа – зала 300

28.02. Вторник – 15.00-18.00 – 3 часа – зала 524

29.02. Сряда – 08.00-15.00 – 7 часа – зала 400

01.03. Четвъртък – 16.00-21.00 – 5 часа – зала 400

02.03. Петък – 10.00-16.00 – 6 часа – зала 304Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О
за студентите от I курс Икономика и Стопанско управление, приети с френски език, които кандидатстват за получаване на Лисанс

От 28.11. до 02.12. 2011 г. ще се проведат лекции по “Въведение в икономическия анализ – част I” при Pierre Alary – гост преподавател от университета Лил. Курсът е задължителен за получаване на Лисанс.

28.11. понеделник 13.00 – 18.00, зала 300
29.11. вторник – 12.00 - 17.00, зала 418
30.11. сряда 13.00 – 18.00, зала 520
01.12. четвъртък 08.00 – 13.00, зала 524
02.12. петък 09.00 – 13.00, зала 304

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от Стопанско управление I курс, приети с немски език

 

От 17.10.2011 до 28.10.2011 г. ще се проведат лекции по Основи на управлението при проф. Г. Боерман – гост преподавател, както следва:

 

17.10. Понеделник – 15.00-18.00, зала 300

18.10. Вторник – 12.00-16.00, зала 520

19.10. Сряда – 13.00-17.00, зала 520

20.10. Четвъртък – 11.00-14.00, зала 524

21.10. Петък – 11.00-15.00, зала 520

24.10. Понеделник – 15.00-18.00, зала 300

25.10. Вторник - 12.00-16.00, зала 520

26.10. Сряда - 13.00-17.00, зала 520

27.10. Четвъртък - 11.00-14.00, зала 524

28.10. Петък 11.00-15.00, зала 520

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление I курс (приети с немски език)

 

От 06.10.2011 до 13.10.2011 г. ще се проведат лекции по Микроикономика при д-р Вернер Клайн - гост преподавател, както следва:

06.10. четвъртък , 11.00-16.00, зала 304
07.10. петък, 11.00-16.00, зала 304
10.10. понеделник, 13.00-18.00, зала 300
11.10. вторник, 10.00-13.00, зала 304;14.00-17.00, зала 400
12.10. сряда, 13.00-18.00, зала 304
13.10. четвъртък, 11.00-16.00, зала 304

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение

 

Инспектор „Учебна дейност”

 

 

 

В А Ж Н О
за студентите от Стопанско управление II курс (с немски език)

 

От 03.10.2011 до 12.10.2011 г. ще се проведат лекции по Пари, банково дело и финансови пазари при проф. Ралф Андерег – гост преподавател, както следва:

 

04.10. вторник, 15.00-19.00, зала 420

05.10. сряда 10.00-14.00, зала 420

06.10. четвъртък , 14.00-18.00, зала 400

07.10. петък, 13.00-17.00, зала 420

10.10. понеделник, 12.00-16.00, зала 420

11.10. вторник, 15.00-19.00, зала 420

12.10. сряда, 10.00-12.00, зала 420

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение

 

Инспектор Учебна дейност

 

 

 

 

В А Ж Н О

за студентите от Стопанско управление III курс (с немски език)

 

От 03.10.2011 до 14.10.2011 г. ще се проведат лекции по Международна икономика при проф. Херман Албек – гост преподавател, както следва:

03.10. понеделник, 14.00 – 18.00, зала 520
04.10. вторник, 12.00 – 16.00, зала 520
05.10. сряда 12.00 – 16.00, зала 520
06.10. четвъртък , 13.00 – 17.00, зала 520
07.10. петък, 12.00 – 16.00, зала 520
10.10. понеделник, 14.00 – 18.00, зала 520
11.10. вторник, 12.00 – 16.00, зала 520
12.10. сряда 12.00 – 16.00, зала 520
13.10. четвъртък, 13.00 – 17.00, зала 520
14.10. петък 12.00 – 16.00, зала 520

 

Лекциите можете да намерите онлайн в системата за електронно обучение

 

Инспектор ”Учебна дейност”