Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Записване на новоприетите магистри за учебната 2014/2015 г.

   

16.09.2014

 

Записване на новоприетите магистри за учебната 2014/2015 г.

 

Стопански факултет

 

I. Класиране: І-ви етап – места субсидирани от държавата – Заповед на Ректора – до 22 септември 2014 г.

- Записване: на 23 и 24 септември 2014 г. (чл.26 (3) от Правилника на Университета)

 

График:

23 септември – Магистърски програми по Икономика

24 септември – Магистърски програми по Стопанско управление

 

II. Класиране: ІІ–ри етап – окончателен – за обучение срещу заплащане и освободените от І-я етап места

- Заповед на Ректор – до 06 октомври 2014 г. (чл.27(2) от Правилника на Университета)

ІІ-ри етап:

- Записването се извършва по график в петдневен срок от издаване на заповедта.

 

Необходими документи за записване в Стопански факултет: чл.31(1)

1. Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование или академична справка с отразени среден успех от следването и успехът от държавния изпит (защитата) (с тези документи разполагамe).

2. Именник (по образец) от Стопански факултет

3. Студентска книжка (попълнена на 1-ва и 2-ра страница) – закупена от студента

4. Три снимки (паспортен формат)

5. Платена такса – ст.№ 408 (Каса) Стопански факултет, Приемно време: 9 - 12 / 13 - 16.00 ч.

или по банков път

 

Документите ще се приемат в зала № 417

 

Приемно време: 9 - 12 / 13 - 17 ч.