Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Плащане на таксите

   

Таксите за обучение за учебната 2016/2017 г. могат да бъдат платени по един от следните начини:

I. Чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане ePay/EasyPay

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Следва записване в отдел "Студенти".

Възможността не важи за новоприети студенти от летен семестър на 2016/2017 уч. г. - те трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини.

Плащането на семестриалните такси чрез СУСИ за редовно обучение ще бъде в рамките на кампания, достъпна от студентския профил, в периода 6 - 28.02.2017 г. За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси .

Забележка: Кампанията е видима и за студентите задочно обучение, но те не трябва да я ползват, тъй като тяхното записване е приключило.

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

 

IІ. С банков превод във всяка търговска банка по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:
Трите имена (на обучаващия се)
ЕГН (на обучаващия се)
факултет
форма на обучение (редовно или задочно)
степен на обучение (бакалавър, магистър, доктор)

При банков превод комисионната по превода е за сметка на вносителя.
Съгласно Закона за БНБ и Наредбата за прилагането му, банката не приема суми в брой.

 

ІIІ. В брой в касите на Ректората

гр. София, бул. “Цар Освободител” № 15
ПАРИЧЕН САЛОН
ІV етаж, Северно крило (входът от ул. “Шипка”, последен етаж)

Студентите от:
Факултет по математика и информатика;
Факултет по химия и фармация;
Физически факултет;
Факултет по начална и предучилищна педагогика;
Биологически факултет;
Стопански факултет
могат да платят в брой таксите си за обучение и в касата на съответния факултет.

 

Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на СУ.