Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Записване за нов семестър

   

Записването на семестър става след заплащане на семестриална такса и се извършва в отдел "Студенти" на съответния факултет в посочените по-долу срокове.

На основание заповед на Ректора на СУ “Свети Климент Охридски” № РД-19-173/25.05.2022 г. заплащането на такси за учебната 2022/2023 г. за студенти - I, II, III, IV и V курсове /редовно, задочно обучение/ в бакалавърска степен и за студентите /редовно и задочно/ в магистърска степен на обучение след завършена степен "бакалавър" да става на равни вноски в началото на всеки семестър в следните срокове:

 

Зимен семестър

за образователно-квалификационна степен на обучение "бакалавър" и "магистър":

редовно обучение - до 03.10.2022 г.

задочно обучение - до 05.09.2022 г.

 

за ОНС "доктор":

- в момента на зачисляване

 

Летен семестър

за образователно-квалификационна степен на обучение "бакалавър" и "магистър":

редовно обучение - до 20.02.2023 г.

задочно обучение - до 23.01.2023 г.

 

за ОНС "доктор":

- в момента на зачисляване

 

Информация за сроковете за записване можете да намерите и на всички информационни табла във факултета.

Необходимо е сроковете да се спазват стриктно, тъй като незаписалите се в определения срок студенти се отстраняват за една учебна година.