Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Записване за нов семестър

   

Записването на семестър става след заплащане на семестриална такса и се извършва в отдел "Студенти" на съответния факултет в посочените по-долу срокове.

На основание заповед на Ректора на СУ “Свети Климент Охридски” № РД 19-241 / 01.07.2021 г. заплащането на такси за учебната 2021/2022 г. за студенти - I, II, III, IV и V курсове /редовно, задочно обучение/ в бакалавърска степен и за студентите /редовно и задочно/ в магистърска степен на обучение след завършена степен "бакалавър" да става на равни вноски в началото на всеки семестър в следните срокове:

Зимен семестър /редовно и задочно обучение/

за образователно-квалификационна степен на обучение "бакалавър" и "магистър"
- до 30.09.2021 г.

за ОНС "доктор"
- в момента на зачисляване

Летен семестър /редовно и задочно обучение/

за образователно-квалификационна степен на обучение "бакалавър" и "магистър",
- до 28.02.2022 г.

за ОНС "доктор"
- в момента на зачисляване

Информация за сроковете за записване можете да намерите и на всички информационни табла във факултета.

Необходимо е сроковете да се спазват стриктно, тъй като незаписалите се в определения срок студенти се отстраняват за една учебна година.