Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове

   

Записване за нова учебна година

Годишни такси за учебната 2023/2024 г.

Заплащане на студентска такса

Записване за нов семестър

Продължаване на обучението с неиздържани изпити от предходната учебна година

Повишителен изпит

Приравнителен изпит

Прехвърляне от друго висше училище или друга специалност

Признаване на изпити

Обучение по индивидуален план при сливане на два курса

Прекъсване на обучението

Възстановяване на студентски права

Обучение по нова специалност

График на учебните занятия

Разпис на учебните занятия

График на изпитната сесия

Избор на свободноизбираеми и факултативни дисциплини

Дипломиране

Изготвяне на диплома - срокове и процедура и изготвяне на дубликат

Получаване на дипломи

Легализиране на програми и планове

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища

Получаване на препоръки

Издаване на уверение

Издаване на академична справка