Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Изготвяне на диплома - срокове и процедура и на диплома-дубликат

   

За да Ви изготвят диплома трябва да предадете в отдел "Студенти" на съответния факултет паспортна снимка и бележки от посещаваните библиотеки на Университета, че не дължите книги, поне три месеца преди срока за получаване.

 

Условия за издаване на дубликат на диплома за висше образование

- ( молба - бланка) до Ректора на СУ за издаване на дубликат с посочен № на изгубената диплома, ЕГН на притежателя и телефон за връзка.

- квитанция от публикувана обява в ежедневник за невалиден № на изгубената диплома.

- актуална снимка - 1 бр.

- квитанция за заплатена такса от 50 лв. в Паричния салон на Ректората/северно крило - входа от ул."Шипка", ет.4/

- наборът от документи за издаване на дубликат се завеждат в ст.114 /деловодство/. Срокът за издаване на дубликата е 1 месец от подаването на документите.

- получаването на дипломите /вкл. и дубликатите/ се извършва в каб.239 само в дните: вторник, сряда и четвъртък от 14 до 16 ч.