Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Изготвяне на диплома - срокове и процедура и на диплома-дубликат

   

За да Ви изготвят диплома трябва да предадете в отдел "Студенти" на съответния факултет паспортна снимка и бележки от посещаваните библиотеки на Университета, че не дължите книги, поне три месеца преди срока за получаване.

 

Необходими документи за издаване на ДУБЛИКАТ

на диплома за висше образование

 

  • Заявление за издаване на дубликат на диплома ( Образец 3.1. ) – изтегля се от сайта на Софийския университет – раздел Студенти – Административно обслужване – Бланки за изтегляне, като в него задължително се посочват номер на изгубената диплома, ЕГН на притежателя и телефон за обратна връзка;
  • Документ за публикувана обява в национален ежедневник – обявата е за невалидна диплома, като се посочват номера на изгубената диплома за висше образование и имената на притежателя ѝ;
  • Актуална снимка – 1 бр.;
  • Квитанция за заплатена административна такса в размер на 50 лв. в Паричен салон, Северно крило, Ректорат.

 

Наборът от документи за издаване на дубликат се подава в стая 114 – Деловодство на Софийския университет.

Срокът за издаване на дубликата е един месец от подаването на пълния набор от документи.

Получаването на дубликатите се извършва в каб. 239 – сектор „Студенти“, Северно крило, Ректорат.