Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Повишителен изпит

   

Повишителните изпити засягат само и единствено текущата учебна година. Повишителната сесия се провежда в датите, определени за септемврийската поправителна сесия.
Условие за явяването на повишителен изпит са успешно издържани семестриални изпити.
Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценката от държавен изпит и/или защита на дипломна работа ( чл. 163 ал. 8 от Правилника на Университета ).

За явяването на повишителен изпит е необходимо:

  • Да попълните изрична молба, адресирана до Декана на факултета чрез титуляра на дисциплината;
  • Да получите съгласието на титуляра на дисциплината;
  • Да депозирате молбата си в отдел “Студенти” най-късно до 31 август;
  • В отдела да се информирате за решението на Деканския съвет; при положителна резолюция да получите индивидуален протокол;
  • Да сте информиран/а, че оценката, получена на повишителен изпит, е окончателна.