Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / График на изпитната сесия

   

Изготвя се от секретарите на специалността и се обявява на информационните табла пред факултетните канцеларии.

 

График поправителна сесия по факултети за уч. 2017/2018 г.

 

График лятна изпитна сесия по факултети