Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав

   

Академичен състав на Историческия факултет

 

чл. кор. проф. дин Иван Илчев Димитров - нова и съвременна балканска история

проф. дин Диляна Василева Ботева - стара история и тракология

проф. дин Иван Христов Първев - нова балканска история

проф. дин Красимира Димитрова Гагова - средновековна история

проф. дин Петър Димитров Ангелов - средновековна българска и балканска история

проф. дин Христо Лука Матанов - средновековна балканска история

проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов - нова обща история

проф. д-р Веселин Костов Янчев - нова българска история

проф. д-р Евгения Иванова Калинова - история на България 1944–1989 г.

проф. д-р Ирина Колева Колева - етнология

проф. д-р Искра Василева Баева - съвременна история

проф. д-р Костадин Костадинов Рабаджиев - класическа археология

проф. д-р Красимир Петров Лещаков - праистория

проф. д-р Красимира Лазарова Табакова - методика на обучението по история

проф. д-р Милияна Василева Каймакамова - средновековна българска история

проф. д-р Надя Иванова Манолова - Българско Възраждане

проф. д-р Петър Неделчев Делев - стара история

проф. д-р Пламен Димитров Митев - Българско Възраждане

проф. д-р Тодор Илиев Мишев - методика на обучението по история

проф. д-р Тотко Нейков Стоянов - тракийска археология

проф. д-р Юри Тодоров Тодоров - информатика, информационни технологии

доц. днк Веселин Иванов Тепавичаров - потестарно-политическа етнология

доц. д-р Александър Николов Николов - средновековна история

доц. д-р Александър Михайлов Сивилов - история на Русия и СССР

доц. д-р Алексей Кирилов Кальонски - история на Русия

доц. д-р Ангел Николов Николов - средновековна българска история

доц. д-р Анна Костадинова Кочанкова - архивистика

доц. д-р Валери Каменов Колев - нова българска история

доц. д-р Георги Николов Николов - средновековна българска история

доц. д-р Георги Якимов Стойчев - методика на обученето по история

доц. д-р Гергана Георгиева Алексиева - съвременна история

доц. д-р Дарина Григорова Григорова - история на Русия

доц. д-р Джени Маринов Маджаров - аграрна етнология, европейска етнология

доц. д-р Елка Димитрова Дроснева - изворознание и историография

доц. д-р Ивайла Любомирова Попова - средновековна история, история на Византия

доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов - българска, славянска и извъневропейска етнология

доц. д-р Мира Николаева Маркова - етнология

доц. д-р Мирелла Стефанова Дечева - етномузеология

доц. д-р Михаил Иванов Груев - съвременна история на България

доц. д-р Наум Илиев Кайчев - нова и съвременна балканска история

доц. д-р Петя Георгиева Георгиева - праистория

доц. д-р Росица Стефанова Ташева - нова история

доц. д-р Румяна Димитрова Маринова-Христиди - Съвремнна българска история

доц. д-р Светлана Любомирова Иванова - история на България, ХV–ХVІІ в.

доц. д-р Тина Николаева Георгиева - история на Русия

доц. д-р Тодор Александров Попнеделев - историография и философия историческа наука

гл. ас. д-р Албена Пламенова Миланова - нова обща история

гл. ас. д-р Борис Кирилов Стоянов - съвременна история

гл. ас. д-р Боряна Николаева Митева - съвременна история

гл. ас. д-р Ваня Николова Рачева - Българско Възраждане

гл. ас. д-р Веселка Василева Гъркова - средновековна история

гл. ас. д-р Виолета Калинова Коцева-Попова - етнология

гл. ас. д-р Владимир Георгиев Станев - история на България

гл. ас. д-р Даниела Стефанова Стоянова - археология

гл. ас. д-р Елена Ангелова Ангелова - археология

гл. ас. д-р Ивайло Асенов Аврамов - архивистика

гл. ас. д-р Ивайло Марков Лозанов - римска археология

гл. ас. д-р Иван Димитров Вълчев - археология

гл. ас. д-р Илиана Георгиева Борисова-Кацарова - археология

гл. ас. д-р Илия Стоянов Илиев - етнология

гл. ас. д-р Ина Веселинова Пачаманова - етнология

гл. ас. д-р Кабалан Самир Мукарзел - стара история

гл. ас. д-р Кирил Господинов Господинов - средновековна българска история

гл. ас. д-р Красимир Сашков Кръстев - методика на обучението по история

гл. ас. д-р Кремена Кирилова Йорданова - етнология

гл. ас. д-р Лили Грозданова Грозданова - тракология

гл. ас. д-р Любомир Кръстев - нова обща история

гл. ас. д-р Мария Георгиева Баръмова - нова балканска история

гл. ас. д-р Милена Иванова Петкова-Енчева - история на България

гл. ас. д-р Надежда Георгиева Тодорова - праистория

гл. ас. д-р Никола Романов Дюлгеров - средновековна обща история

гл. ас. д-р Никола Петров Теодосиев - археология

гл. ас. д-р Петя Стоянова Василева-Груева - етнология

гл. ас. д-р Ралица Симеонова Цветкова - архивистика

гл. ас. д-р Радослав Стефанов Спасов - Българско възраждане

гл. ас. д-р Румяна Василева Колева - средновековна българска археология

гл. ас. д-р Светослав Михайлов Живков - история на България

гл. ас. д-р Теодор Огнянов Димитров - история на Византия

гл. ас. д-р Христо Анастасов Беров - съвременна балканска история

гл. ас. д-р Чавдар Янакиев Кирилов - средновековна археология

гл. ас. д-р Юлия Милчева Цветкова - стара история

гл. ас. д-р Юлий Емилов Стоянов - стара история

ас. Андрей Александров Лунин - архивистика

ас. Васко Василев Арнаудов - история на Византия

ас. Йоанна Илиева Бенчева - средновековна балканска история

ас. д-р Мартин Вълков - съвременна българска история

ас. Петър Захариев Добрев - съвременна балканска история

д-р Велислав Бонев - изследовател R2, Център по археометрия

д-р Григор Атанасов Бойков - изследовател R2, ЦРИА

Мария Михаилова Кипровска - изследовател R1, ЦРИА