Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / DISSERTATIONUM SERIES - SAUS

   

Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Dissertationum Series е поредица предвидена за публикуване на дисертации, успешно защитени в катедра „Археология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Поредицата е в електронен формат.

Редколегия:

доц. д-р Петя Георгиева

проф. д-р Костадин Рабаджиев

проф. д-р Тотко Стоянов

 

  1. Велислав Владимиров Бонев, Археометрично изследване на метални изделия от медни сплави от Тракия (І хил. пр. Хр.). София: УИ, 2019