Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

 

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

______________________________________________________________________________________________

НА ВНИМАНИЕТО на студентите III курс, специалност "История"!!!!

  • Изпитът по Българска историография ще се проведе на 21 август 2017 г. от 9:00 часа в каб. 33

______________________________________________________________________________________________

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ към Историческия факултет за уч. 2017 / 2018 г.

  • Срокът за подаване на документи е от 28 август до 8 септември 2017 г. вкл.
  • Документите се подават в Деканата на ИФ (к. 40 Б) от 9.30 до 12.00 ч. и от 13.00 до 15.30 ч.

Документи за кандидатстване:

  1. Молба до Ректора по образец /получава се в Деканата/
  2. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование,образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или магистър“;
  3. Квитанция за платена такса за участие в конкурс за всеки изпит

 

_______________________________________________________________________________________________

 

ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, през учебната 2017/2018 година

 

  • Срок за кандидатстване: 1 септември - 31 октомври 2017 г.

______________________________________________________________________________________________

ВАЖНО!!!!

От 31.07.2017 до 18.08.2017 /включително/, инспекторите от Отдел "Студенти" при Исторически факултет, К. Янакиева и Н. Христова излизат в платен годишен отпуск.

В периода на отпуск за Отдел "Студенти" при нетложни случаи, моля, обръщайте се към Деканите на Исторически факултет - кабинет 40 Б, от 10.30 до 13.00 часа .

______________________________________________________________________________________________

На вниманието на студентите от I курс, спец. История, задочно обучение

Уважаеми студенти!

Откриването на новата 2017-2018 учебна година за първокурсниците от спец. История, задочно обучение ще бъде на 11 септември 2017 г., от 13.30 часа, в 21 А аудитория на Историческия факултет.