Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

Важно съобщение!

Отдел „Студенти“ при Историческия факултет ще работи на 21 и 22 декември от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа. От 23.12.2020 г. до 31.12.2020 г., отделът няма да работи. На 4,5,6,7 и 8 януари, К. Янакиева е в отпуск.

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

____________________________________________________________________________________

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ, уч. 2020/2021 г.

Деканското ръководство на ИФ взе решение за ликвидационна сесия, считано за уч. 2020/2021 г., да се състои в периода – 7.05.2021 г. – 17.05.2021 г.. Сесията се отнася за всички студенти от Историческия факултет, завършили с невзети изпити от предходни учебни години.

Графикът ще бъде качен допълнително.

 

Важно за студентите от специалност “История“, които ще се явяват на изпит по “История на Българското възраждане“

Студентите, които са учили предмета „История на Българското възраждане“ в предишни семестри, в присъствена форма на обучение и които биха искали да се явят на поправителен изпит по време на тази зимна сесия, да се свържат предварително с гл. ас. д-р Ваня Рачева до 22 януари 2021 г., по имейл, за получаване на инструкции за формата на изпита в неприсъствена форма.

Важно за студентите от специалности „Етнология“ и „История и философия“, които ще се явяват на изпит по „История на Българско възраждане“

Студентите, които са учили предмета „История на Българското възраждане“ в предишни семестри, в присъствена форма на обучение и които биха искали да се явят на поправителен изпит по време на тази зимна сесия, да се свържат предварително с проф. д-р Надя Манолова-Николова до 1 февруари 2021 г., по имейл, за получаване на инструкции за формата на изпита в неприсъствена форма.

____________________________________________________________________________________

Разписание на часовете за летния семестър за студентите в бакалавърска степен, задочно обучение

_____________________________________________________________________________________

Исторически факултет обявява прием за ОКС „Магистър“ за летен семестър на учебната 2020–2021 година в МП „Античност и Средновековие“, платена форма на обучение.

Документи ще се приемат от 15 до 29 януари 2021 г. в кабинет 42, Южно крило, Ректорат от 10 до 12 ч. и от 13 до 16 ч., при г-жа Емилия Харизанова, тел. 9308 – 279, email: eharizanova63@gmail.com.

Кандидатите трябва да имат завършена ОКС „бакалавър“, да попълнят молба до Ректора по образец, да представят документ за самоличност, оригинал и копие на дипломата за завършено висше образование (ако не е издадена още диплома – академична справка, а за завършили СУ „Св. Кл. Охридски“ - уверение) и документ за платена такса по банков път в размер на 30 лв.

_____________________________________________________________________________________

На вниманието на студентите в Историческия факултет!!!

Открива се кампанията за избираемите дисциплини от летен семестър, като системата СУСИ ще бъде отворена от 12 до 29 януари. Приканваме студентите да посочат своите избираеми дисциплини.

_____________________________________________________________________________________

Възможност за изследователски стипендии!

Френският институт в България откри своята кампания « Стипендии за Франция » за 2021 година.
Тези стипендии се предоставят за нива магистратура, докторантура под двойно научно ръководство както и за престой на високо научно ниво в рамките на един месец на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

Повече информация можете да намерите в прикачения документ както и в сайта на Френския институт в България
http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/

_____________________________________________________________________________________

Уважаеми колеги,

На основание заповед РД- 01- 652/ 11. 11. 2020 на Министър на на здравеопазването, считано от 13.11.2020 определям обучение в електронна среда за всички студенти и докторанти от Историческия факултет. Препоръчвам обучението да се осъществява през системата Мудъл по утвърдения разпис. Присъствени срещи със студентите могат да стават единствено под формата на консултации, след изготвянето на график, изпращане на уведомление до декана на ИФ и при стриктно спазване на всички противоепидемиологични мерки.

Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение да се проведе дистанционно.

доц. д-р Мира Маркова,

декан на Историческия факултет

 

_____________________________________________________________________________________