Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

 

факс: 02 9463 022

 

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

_______________________________________________________________________________________________

ХІ-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: Българското професионално архивно образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски”: памет, кауза, отговорност

Във връзка с Деня на специалност Архивистика и документалистика на 18-19 април 2017 г. ще се проведе ХІ-та научна конференция на тема: Българското професионално архивно образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски”: памет, кауза, отговорност, която се организира от катедра Архивистика и методика на обучението по история, Исторически факултет, съвместно с Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, в рамките на провежданите от 2005 г. досега традиционни Университетски четения по архивистика.

Избраната тема е съобразена с трите знакови дати, които по стечение на обстоятелствата, съвпадат с предстоящия Ден на специалността, а именно:

  • 110 г. от рождението на проф. Иван Дуйчев, патрон на специалност Архивистика и документалистика в СУ;
  • 65 години от старта на професионалното архивно образование в СУ;
  • 15 години специалност Архивистика и документалистика в СУ.

С оглед съответните годишнини Програмата на конференцията включва следните три модула:

  • Кръгла маса: Параметри и състав на архивното наследство на проф. Иван Дуйчев – личен архивен фонд и документални следи;
  • Кръгла маса: Професионалната реализация на дипломираните архивисти, възпитаници на Софийски университет „Св. Климент Охридски;
  • Кръгла маса: Българската университетска архивистика, архивите и професията архивист в мрежовото общество.

Целта на конференцията е да се обсъдят не само постигнатите резултати, но и да се откроят нерешените проблеми в архивно-информационния сектор като цяло, с акцент върху модернизацията на обучението по архивистика, партньорството с бизнеса, като работодател на дипломираните архивисти, възпитаници на специалността, както и статута и обществения престиж на професията архивист.

До 15 март 2017 г. желаещите да участват в конференцията да изпратят заявките си с темата на своя доклад, научно съобщение или презентация на посочените е-адреси на организаторите – adi_n@abv.bg; ivo_pet1@abv.bg

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

На вниманието на студентите от специалност "История", задочно обучение!!!

_______________________________________________________________________________________________

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2016/2017 г.

_______________________________________________________________________________________________