Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

 

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

______________________________________________________________________________________________

ВАЖНО!

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година

  • Университет Тарас Шевченко, Киев, Украйна: 1 студент и 1 докторант
  • Университет Ханкук, Яжна Корея: 1 студент и 1 докторант

Срок на престоя: 5 месеца

Необходими документи: молба, автобиография и мотивационно писмо

Срок за подаване на документи: 20 март 2018 г. в Декаваната на ИФ. За допълнителна информация се обръщайте към доц. Мира Маркова

______________________________________________________________________________________________

На вниманието на студентите от специалност "История", редовно обучение!!!

______________________________________________________________________________________________

На вниманието на студентите от специалност "История", задочно обучение!!!

______________________________________________________________________________________________

На вниманието на студентите в бакалавърска и магистърска степен, редовно обучение

______________________________________________________________________________________________

CALL FOR PAPERS!!!

International student conference "The Many Faces of Migration in Europe", April 20th, 2018.

______________________________________________________________________________________________