Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

___________________________________________________________________________

Уважаеми първокурсници, ДОБРЕ ДОШЛИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ!

Искрено се надяваме, че годините прекарани тук ще ви изградят като успешни професионалисти и ще допринесат за вашето личностно израстване.

Тази информация ще улесни вашата информираност.

Достъпът до всички електронни ресурси на СУ - информационна система СУСИ, система за електронно обучение Мудъл, електронна поща, сайт на СУ се осъществява с едни и същи потребителско име и парола.

Потребителското име се получава на адрес: https://cas.uni-sofia.bg/index.php, след въвеждане на факултетен номер и ЕГН.

Първата парола е ЕГН на студента. Паролата се променя задължително, според изискванията, след първоначално влизане в СУСИ. За вход в системата ползвайте тази връзка (линк): https://susi.uni-sofia.bg/ISSU/forms/Login.aspx

Задължително активирайте профила си в система за електронно обучение Мудъл. За вход ползвайте тази връзка (линк): https://elearn.uni-sofia.bg/login/index.php

ВНИМАНИЕ!!! Имейлът, с който ще се регистрирате в Мудъл ТРЯБВА да бъде този, който ползвате най-често. На него ще получавате съобщения от преподавателите, които водят курсовете, за които сте записани в системата.

Активирайте служебната си поща в ZIMBRA. За вход в пощата ползвайте този адрес: https://email.uni-sofia.bg/?loginOp=logout

Имейлът ви е: потребителско име@uni-sofia.bg

Декан

доц. д-р Мира Маркова

___________________________________________________________________________

Уважаеми колеги,

Най-учтиво каним всички студенти от Исторически факултет на тържественото откриване на академичната учебна 2022-2023 година, което ще се състои на 03.10.2022 г. от 12.00 ч. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“.

Откриване на академичната 2022-2023 година по специалности ще се проведе при следния график:

 • Специалност „История“ 12.00 ч. Аула

След официалната церемония ще бъдат раздадени студентските книжки на новоприетите студенти от специалност „История“ - 1-ви курс.

 • Специалност „Археология“ 13.15 ч. 41А ауд.
 • Специалност „Етнология и културна антропология“ 13.30 ч. 40 ауд.
 • Специалност „История и география“ 13.45 ч. 23 ауд.
 • Специалност „История и философия“ 13.45 ч. 23 ауд.
 • Специалност „История и чужд език“ 13.45 ч. 23 ауд.
 • Специалност „Архивистика и документалистика“ 13.15 ч. 25 ауд.
 • Специалност „История и геополитика на Балканите“ 13.30 ч. 21А ауд.
 • Специалност „Хебраистика“ 13.30 ч. 82 ауд.

ДЕКАН:

/доц. д-р М. Маркова/

___________________________________________________________________________

Разписание на часовете за учебната 2022 / 2023 година за бакалавърска степен, редовно обучение

___________________________________________________________________________

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ОБЯВЯВА КОНКУРС

за приемане на редовни и задочни докторанти, за които държавата осигурява средства за издръжка на обучението им, за учебната 2022-2023 г. в съответствие с Решение № 363 от 01.06.2022 г. на Министерския съвет (Приложение № 1).

 • От 01.09.2022 г. до 31.10.2022 г. кандидатите подават следните документи до Ректора на СУ "Св.Климент Охридски":

___________________________________________________________________________

На вниманието на студентите от специалност "История и география"!

Ликвидационна сесия при доц. д-р Зорница Чолакова по:

 • ПГБ - 11 октомври 2022 г., 15 ч., ауд. 245А
 • ПГК - 14 октомври 2022 г., 14 ч., ауд 252А

___________________________________________________________________________

Възможност за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2022/2023 г. по програма Еразъм +

Допълнителен конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2022/2023 г.

 • Кандидатите могат да подават документите си по имейл към отдел "Международно сътрудничество" в периода до 18 октомври 2022 г., 17:00 ч.

___________________________________________________________________________