Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

факс: 02 9463 022
интернет страница на ИФ . www.clio.uni-sofia.bg

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

___________________________________________________________________________

ВАЖНО!!!

Изпитът по "Нова балканска история" в рамките на ликвидационната сесия ще се проведе в сряда – 10.05.2023 г. от 11 часа в каб. 25А

Изпитът по „Нова българска история“ в рамките на ликвидационната сесия ще се проведе в събота – 13.05.2023 г.

  • Тестът започва в 8:30 часа в 23 ауд.
  • Устният изпит ще се проведе в 33 каб.

Изпитът се отнася за всички специалности от Исторически факултет.До изпита ще бъдат допуснати всички студенти.

Изпитът по Българска историография в рамките на ликвидационната сесия за студентите от специалност История, редовно и

До изпита се допускат всички студенти с невзет изпит - както четвъртокурсници за редовно обучение и петокурсници за задочно обучение, така и семестриалнозавършили.

___________________________________________________________________________

На 9.3.2023 г., на тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев удостои с висши държавни награди изтъкнати български учени, сред които проф. д-р Петър Делев бе удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за заслуги в областта на античната история и тракологията.

20230309141603__CE_9136

 

Проф. д-р Петър Делев е сред открояващите се учени в България в областта на античната история и тракология за последните 30 години. Неговата научна кариера преминава в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където през 1977 г. завършва специалност „История“ с профил „Археология“. От 1979 г. той започва работа като асистент по стара история в Историческия факултет на Софийски университет и има възможността да работи с такива изявени специалисти и личности, като проф. Христо Данов, проф. Велизар Велков, проф. Александър Фол, проф. Маргарита Тачева. Работата в тази ерудирана академична среда допринася за формиране му като специалист, но и за факта, че проф. Делев се превръща в свързващото звено между поколенията български учени-античници. Надграждайки знанието, той предава на новите студенти и бъдещи негови колеги научната етика и ценности, както и присъщото уважение в колегиалното общуване, обективността към изворите, критичността към научните хипотези, интелигентното чувство за хумор.

 

Автор е на над 140 научни труда, сред които пет монографии и сборници под негово съставителство. Участвал е в разработването и написването на над десет учебника, учебни пособия и христоматии за ученици и студенти. Под неговото научно ръководство през годините успешно защитават редица студенти и докторанти.

 

Проф. Петър Делев е международно признат авторитет в областта на античната история и тракология по проблемите на археология и история на І хил. пр. Хр. в древна Тракия. Името му е трайно свързано с археологическите проучвания на такива емблематични селищни обекти в Тракия като Сборяново, Кабиле, Копривлен, теренните експедиции в Странджа-Сакар през 80-те години на ХХ в., проучванията на гробницата при Малко Търново, долмените при Хлябово, могилните некрополи при с. Исперихово (Пазарджишко) и Симеоновград, и много други.

Проф. д-р Петър Делев работи в международния екип по създаването на изключително авторитетното 8-томно издание LIMC (Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae); член е на редакционната колегия на списанието „Жива антика“ (Скопjе); редактор на поредицата Jubilaeus. Куратор е на изложбата "Тракийски съкровища от България" в Япония (2008). Има многобройни участия в национални и международни научни конференции, включително като председател на организационния комитет на XIII конгрес по тракология (Казанлък, 2017).

От 90-те години на ХХ в. до днес той заема позиции в редица академични органи на управление: ръководител на Катедрата по стара история, тракология и средновековна история към Исторически факултет (2007-2015 г.); заместник-декан (1995-1999) и декан (1999-2003) на Исторически факултет; заместник-председател (2007-2011) и председател (2011-2015) на Общото събрание на Софийския университет; дългогодишен член на Факултетния съвет на Исторически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” (до 2018 г.).

За приносите си в науката и дългогодишната си преподавателска дейност през 2016 г. проф. д-р Петър Делев е удостоен с почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ синя лента.

Отразено в медиите

Изтъкнати български учени получиха висши държавни отличия от президента (Снимки) - По света и у нас - БНТ Новини (bntnews.bg)

Президентът връчи държавни отличия на изтъкнати български учени | Днес.dir.bg

БТА :: Държавният глава Румен Радев удостои с висши държавни отличия изтъкнати български учени (bta.bg)

https://www.bta.bg/upload/1200517/20230309141603__CE_9136.JPG?l=1000&original=

https://bntnews.bg/f/news/b/1226/96324828763e567fdbb6347717f39356.jpeg

https://dnes.dir.bg/gallery/prezidentat-vrachi-darzhavni-otlichiya-na-iztaknati-balgarski-ucheni?i=7

___________________________________________________________________________

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост - Сесия I по проект SUMMIT.

********

По проект SUMMIT: Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер стартира дейност 3. 3. международно сътрудничество.

Заявления за участие ще се приемат до 15 число на всеки текущ месец.

Заявлението и писмото за предварително съгласие от приемащата страна да бъдат изпращани до имейл адрес kbobeva@clio.uni-sofia.bg.

___________________________________________________________________________

ВАЖНИ СЪОБЩЕНИЯ

1. Ликвидационна сесия – от 9 до 18 май 2023 г.

  • Заявка за издаване на индивидуални протоколи – от 2 до 5 май 2023 г.

2. Държавни изпити:

  • *Първа държавна сесия за всички студенти (бакалаври и магистри) от Исторически факултет – 11 юли 2023 г.

За студентите от 4 курс - срок за подаване на молби (попълват се в Отдел „Студенти“) за явяване на държавен изпит до 10 юли 2023 г.

За семестриално завършилите студенти – срок за подаване на молби (попълват се в Отдел „Студенти“) за явяване на държавен изпит от 26 юни до 30 юни 2023 г.

Студентите трябва да носят актуална снимка и бележка от библиотеката на ИФ, че не дължат книги

  • *Втора държавна сесия за всички студенти (бакалаври и магистри) от Исторически факултет – 12 септември 2023 г.

Срок за подаване на молби за явяване на държавен изпит – от 1 септември до 8 септември 2023 г.

Студентите трябва да носят актуална снимка и бележка от библиотеката на ИФ, че не дължат книги

3. Официално връчване на дипломите за висше образование на бакалаври и магистри от ИФ – 16 май 2023 г., от 14:30 ч.

Студентите да се явят за получаване на тоги и регистрация на 16 май в 13:00 ч. В срок до 12 май да заявят участие в отдел „Студенти“ – тел. 029308 523

___________________________________________________________________________