Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

 

факс: 02 9463 022

 

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

 

_______________________________________________________________________________________________

The 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History - ICOSEH

Четиринадесетият международен конгрес по османска социално-икономическа история (The 14th International Congress of Ottoman Social and Economic History - ICOSEH) ще се проведе в София, в периода 24-28 юли 2017 г. Организационните дейности по когреса са поети от Центъра за регионали изследвания и анализи, ИФ на СУ "Св. Климент Охридски" в сътрудничество с Международната асоциация за османска социална и икономическа история (International Association of Ottoman Social and Economic History - IAOSEH)

_______________________________________________________________________________________________

График на редовната изпитна сесия за летния семестър на уч. 2016/2017 г.

На вниманието на студентите от IV курс, спец. История, редовно обучение!!!!

  • Проф. Е. Калинова ще изпитва по Съвременна българска история (устен)освен на 26 юни от 12 часа, също и на 27 и 28 юни 2017 г. от 9 часа в 35 ауд. на ИФ.

_______________________________________________________________________________________________

Студентите от магистърските програми:

  1. “Етнология и културна антропология”
  2. “Историко-етнически модели на националната сигурност”, които ще защитават магистърски тези на 11 юли 2017 г., трябва да предадат по 1 екз. от дипломната си работа /разпечатка/ и 1 CD на 3 юли /понеделник/ 2017 г. от 10,30 до 12,00 в каб. № 28. при М. Кусева

На 11 юли 2017 г. ще се проведе държавен изпит /защита на дипломна работа/ за образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР.

Защитите ще се проведат както следва:

  • МП “Етнология и културна антропология”: от 10,00 ч. в каб. № 26 А
  • МП “Историко-етнически модели на националната сигурност”: от 14,00 ч. в 40 ауд.

На 11 юли 2017 г., от 9,30 ч. в ауд. № 40, ще се проведе държавен изпит /писмен/ за студентите от специалност Етнология за образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР.