Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

 

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

_______________________________________________________________________________________________

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ

Съгласно Националната програма „Млади учени и пост-докторанти“ и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. Историческият факултет на СУ „Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти.

  1. За пост-докторанти с месечно възнаграждение за пълен работен ден по 1 500 лв. или за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение по 750 лв.
  2. За млади учени с месечно възнаграждение за пълен работен ден по 900 лв. или за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение по 450 лв.
  3. За постдокторанти и млади учени, назначени в проекта през 2019 г., които могат да кандидатстват за продължаване на проектите си след представяне и одобряване на отчет.

В конкурса могат да участват български граждани и граждани на ЕС, работещи в страната или чужбина, отговарящи на критериите на Националната програма „Млади учени и пост-докторанти“ за млад учен (10 години след получаване на първа магистърска степен - след 1.01.2011 г.) и пост-докторант (5 години след получаване на ОНС „доктор“ - след 1.01. 2016 г.).

Забележка: За позицията млад учен могат да кандидатстват лица, отговарящи на условията на конкурса и не получават възнаграждения по други национални програми, свързани с квалификацията на докторанти и млади учени.

Кандидатите трябва да представят до 17:00 часа на 10.12.2019 г. в електронен вариант и на хартиен носител:

  1. Заявление за участие ( по образец ).
  2. Декларация ( по образец )
  3. CV – европейски формат .
  4. Проектно предложение ( по образец )
  5. Отчет за изпълнение на дейностите по проекта от 2019 г. - за лицата, които кандидатстват за неговото продължаване през 2020 г.

Критерии за подбор:

В електронен вариант документите са изпращат на доц. д-р Мария Баръмова на адрес: baramova@uni-sofia.bg, с озаглавени файлове с фамилни имена на латиница. На хартиен носител на адрес: 1504 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Исторически факултет, кабинет 40 (Деканат).

_______________________________________________________________________________________________

В А Ж Н О!!!!

Ликвидационна дата за изпит по Съвременна балканска история с титуляр, проф. дин Иван Илчев, за завършилите семестриално студенти – 10.12.2019 г., вторник, 9.30 часа, 32 кабинет.

________________________________________________________________________________________________