Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

приемно време:

Пн; Ср; Пт: 9.00–12.00 ч.
Вт; Чт: 13.00–16.00 ч.

факс: 02 9463 022

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

 

 

Официалното откриване на новата учебна 2020 / 2021 година за първокурсниците от всички специалности на Исторически факултет ще се проведе на 01.10.2020 г. от 11.45 часа в Ботаническата градина на ул. „Московска“.

_______________________________________________________________________________________________

Уважаеми колеги, ДОБРЕ ДОШЛИ В ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ!

Поздравления за избора! Искрено се надяваме, че годините прекарани тук ще ви изградят като успешни професионалисти и ще допринесат за вашето личностно израстване.

Тази информация ще улесни вашата информираност.

  • Достъпът до всички електронни ресурси на СУ - информационна система СУСИ, система за електронно обучение Мудъл, електронна поща, сайт на СУ се осъществява с едни и същи потребителско име и парола.
  • Потребителското име се получава на адрес: https://cas.uni-sofia.bg/index.php, след въвеждане на факултетен номер и ЕГН.
  • Първата парола е ЕГН на студента. Паролата се променя задължително, според изискванията, след първоначално влизане в СУСИ. За вход в системата ползвайте тази връзка (линк): https://susi.uni-sofia.bg/ISSU/forms/Login.aspx
  • Задължително активирайте профила си в система за електронно обучение Мудъл. За вход ползвайте тази връзка (линк): https://elearn.uni-sofia.bg/login/index.php

ВНИМАНИЕ!!! Имейлът, с който ще се регистрирате в Мудъл ТРЯБВА да бъде този, който ползвате най-често. На него ще получавате съобщения от преподавателите, които водят курсовете, за които сте записани в системата.

Активирайте служебната си поща в ZIMBRA. За вход в пощата ползвайте този адрес: https://email.uni-sofia.bg/?loginOp=logout

Имейлът ви е: потребителско име@uni-sofia.bg

Декан

доц. д-р Мира Маркова

_______________________________________________________________________________________________

Уважаеми колеги,

Съгласно Заповед РД- 19- 343/ 16. 09. 2020 г. на г-н Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обявявам присъствено обучение през зимния семестър на уч. 2020/ 2021 г. за всички студенти на Исторически факултет при стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки. Носенето на предпазни средства е задължително в общите помещения на Университета и в аудиториите.

Водена от убеждението, че пълноценното здраве е гаранция за пълноценната ни личностна и обществена изява, разрешавам и присътвено обучение в електронна среда чрез системата Мудъл, по преценка на преподавателя. Това обстоятелство ще бъде отразено в седмичния разпис на учебната програма.

Нека се пазим взаимно, за да преминем през безпрецедентното предизвикателство на пандемичната обстановка.

Желая ви здрава и успешна нова академична 2020/ 2021 година!

Доц. д-р Мира Маркова,

Декан на ИФ

_______________________________________________________________________________________________

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ към Историческия факулутет

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ обява прием в магистърските програми за уч. 2020/2021 година

Кандидатстването за придобиваенто на ОКС "магистър" в програмите, предлагани от Исторически факултет, започва на 1 август 2020 г. Документите се подават електронно на адрес: https://hist.kmk.uni-sofia.bg/. Системата за магистърския прием ще бъде отворена до 10.09.2020 г. включително за прием държавна поръчка и до 28.09.2020 г. за прием платена форма на обучение. Кандидати, които вече имат завършена една магистратура по държавна поръчка, могат да кандидатстват само за платена форма на обучение.

Тези, които кандидатстват освен за държавна поръчка, също и за платена форма на обучение, трябва да го посочат при подаването на документите, тъй като системата няма да допусне повторна регистрация.

При възникнали въпроси във връзка с магистърския прием можете да се обръщате за информация към г-жа Добринка Бижева 02/9308 223, dbizheva@admin.uni-sofia.bg и г-жа Емилия Харизанова на 02/9308 279, eharizanova@clio.uni-sofia.bg, eharizanova63@gmail.com.

ГРАФИК за провеждане на събеседвания за прием на магистри - 10 септември 2020 г.

_______________________________________________________________________________________________

СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОБЯВЯВА КОНКУРС

за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. в съответствие с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет.

_______________________________________________________________________________________________