Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет

   

 

София 1504, бул. Цар Освободител 15

Деканат:

телефон: 02 9876 292

02 9308 223

Отдел "Студенти"

телефон: 02 9308 523

Приемно време за студенти:

понеделник, сряда и петък: от 9.00 до 12.00 ч.

Вторник и четвъртък: от 13.00 до 16.00 ч.

Обедна почивка: от 12.00 ч. до 13.00 ч.

факс: 02 9463 022
интернет страница на ИФ www.clio.uni-sofia.bg

 

ГОРЕЩИ НОВИНИ

SU1

___________________________________________________________________________

Важно!

 

Студентите, които ще се явят на държавен изпит на 11 юли 2024 г. трябва да предадат снимка и бележка от библиотеката, че не дължат книги за изготвяне на диплома в отдел „Студенти“, кабинет №24 (02/9308523) в срок до 9 юли 2024 г.

 

Във връзка със заповед на Ректора №РД 19-337/19.07.2019 г. задължително да представят и регистрация в сайта на Алумни клуба на СУ „Св. Климент Охридски“ на адрес: https://alumni.uni-sofia.bg/

___________________________________________________________________________

Следдипломна квалификация "Учител по история" за специалисти с висше образование 2024/2025

___________________________________________________________________________

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ за уч. 2023-2024 г.
  • Бакалавърско обучение

За студентите, завършили семестриалното си обучение от всички специалности ликвидационната сесия ще се състои от 8 май - 17 май 2024 г. Графикът ще бъде допълнително обявен

___________________________________________________________________________

Официално връчване на дипломите за висше образование за бакалаври и магистри

Официалното връчване на дипломите за висше образование за бакалаври и магистри ще се състои на 21 май 2024 г. (вторник)
Участващите в церемонията да се яват на 21 май 2024 г. в 9.45 пред аулата за получаване на тоги и регистрация.

  • Начало на церемонията – 11.00 ч.

___________________________________________________________________________

По проект SUMMIT: Софийски университет - маркер за иновации и технологичен трансфер стартира дейност 3. 3. международно сътрудничество.

Заявления за участие ще се приемат до 15 число на всеки текущ месец.

Заявлението и писмото за предварително съгласие от приемащата страна да бъдат изпращани до имейл адрес kbobeva@clio.uni-sofia.bg.

___________________________________________________________________________