Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Юлия Цветкова - Стара история

   

Ръководител на катедра "Стара история, тракология и средновековна история"

Приемно време:
контакт по e-mail

 

Телефон: (02) 9308/354

E-mail: julia.tzvetkova@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Tzvetkova (1)

 

Биографични данни:

Специализации:

 • 1998-1999 Heinrich Hertz Stiftung към Семинара по Стара история към Вестфалския Вилхелмс-Университет, Мюнстер, Германия
Членство в научни организации:
 • Асоциация на българските археолози (АБА)
Проекти:
 • Фонд "Научни изследвания" на СУ No 146/2010 „Приноси към историческата география на древна Тракия: Топография на култовите места в предримска Тракия (южно от Хемус)”
 • Фонд "Научни изследвания" на СУ № 128/2013 „Тракийските светилища в Северозападни Родопи: археологически проучвания в района на Велинградско”
Научни интереси:
 • История на древна Гърция, История на древна Тракия, Антични селищни форми и селищна система, Древногръцка нумизматика, Археология на Ранната желязна епоха и класическа археология, Историческа география на древна Тракия, ГИС в археологията и старата история

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. История на Тракийския Херсонес. Велико Търново 2008 (Фабер) (ISBN 978–954–400–001–1).

Съставителство:

 1. В. Николов, Г. Нехризов, Ю Цветкова (съст.). Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2004 г., В. Търново, 2005.
 2. В. Николов, Г. Нехризов, Ю Цветкова (съст.). Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005 г., В. Търново, 2008.

Статии:

 1. Археологически паметници от Средна Места. Паметници от праисторията и тракийската древност. – В: Копривлен т. I, съст. А. Божкова, П. Делев. София 2002, 39-49.
 2. Флавиополис на Тракийския Херсонес (към Plin. nat. 4.11.47-48.)/ Flaviopolis auf der Thrakischen Chersones (zu Plin. nat. 4.11.47-48). – Jubilaeus V: In honorem prof. Dr. Margaritae Tacheva, 2002, 394-398.
 3. Монетосеченето на Тракийския Херсонес – проблеми на хронологията и периодизацията.– In: Acta Musei Varnesis ІІ. Нумизматични и сфрагистични приноси към историята на Западното Черноморие, Международна конференция, Варна 12-15 септември 2001 г. Варна 2004, 17-31.
 4. “The War over the Chersonese“. Zur Chronologie und Periodisierung des athenisch-odrysischen Konflikts um die Thrakische Chersones. – In: Proceeding of the 10th International Congress of Thracology Komotini-Alexandroupoli 18-23 October 2005. Thrace in the Graeco-Roman World. Athens 2007, 657-668.
 5. The Coinage of Kardia. – Archaeologia Bulgarica 13, 2009, 1, 33-54.
 6. Ritual Pit Complexes in Iron Age Thrace. The Case Study of Svilengrad (co-authored with G. Nekhrhizov). in: Altan Çilingiroğlu and Antonio Sagona (eds.), Anatolian Iron Ages 7: The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Edirne, 19–24 April 2010, 177-209, Leuven: Peeters. 2012.
 7. “Quantifying the Cult”. A GIS Approach towards the Cult Places of the Thracians from the Iron Age. – Thracia 20, 2012, 317-326.
 8. The Gluhite Kamani Site: Old Questions and New Approaches (co-authored with G. Nekhrizov, L. Roller, M. Vassileva and N. Kecheva). - Thracia 20, 2012, 215-233.
 9. From Heraion to Apollonia: a GIS tour through South-Eastern Thrace In: Proceeding of the 11th International Congress of Thracology “Thrace and Thracians Between Two Continents”, Istanbul 8-12 November 2010 (in print)
 10. Mobile GIS and the Perspectives for Archaeological Surface Surveys in Bulgaria (co-authored with G. Nekhrizov and N. Kecheva). in: Alexandru S. Morintz and Raluca Kogălniceanu (eds.) “Survey in Archaeology: often a neglected science”. Archaeological Debates, no. 2, 2012, 55-82.
 11. Archaeological GIS: Kazanlak Surface Survey in 2009-2011 (co-authored with G. Nekhrizov and N. Kecheva). in: Proceedings of the First European SCGIS Conference “Best practices: Application of GIS technologies for conservation of natural and cultural heritage sites” 21-23 May 2012, Sofia, Bulgaria, p. 53-62 http://proc.scgis.scgisbg.org/S2-1_Nekhrizov.pdf