Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Джени Маджаров - Етнология

   

 

 

Приемно време:

в каб. 26

 

Телефон: (02) 9308/ 356

E-mail: madzharov@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Биографични данни:

Административни длъжности:

 • 2015 - ръководител на катедра Етнология при ИФ на СУ.
 • 1989-1995 - началник на отдел Етнография, Общински съвет за култура, Исторически музей, Разград.
 • 1982-1984 – гл. уредник в отдел Етнография, Общински съвет за култура, Окръжен музей, Разград.

Членство в научни организации:

 • 2008 Българска етноложка асоциация, София.
 • 2006-2009 Център за семиотични изследвания, Нов български университет, София.
 • 2001 Magyar Néprajzi Társaság (Унгарско етнографско общество), чуждестранен дописен член, Будапеща.
 • 2000-2003 Groupe de Recherche Gestes et Voix (GeVoix), Университет на Прованс, Айк ен Прованс, Франция.
 • 1997 Академично етноложко сдружение, София.
 • 1993-1995 Клуб на краеведите в Лудогорието, Разград.

Награди:

 • Орден „Унгарски сребърен кръст за заслуги”, връчен с Указ на президента на Република Унгария.

Научни интереси:

Функция и семантика на обредните жестове; Сравнителни изследвания на европейските култури; Стопанска антропология; Музейно дело и музейно експониране

Проекти:

 • 2015 Стимулиране равитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичност, по договор с ИЕФЕМ при БАН.
 • 2014-2015 Живата памет – съхраняване, възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край, по договор с Община Карнобат, ръководител доц. В. Тепавичаров.
 • 2014-2015 Музиката може, по договор с ОУ „Даскал Димитри”, Кюстендил.
 • 2013-2014 Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на детски учители и педагогически специалисти: Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ръководители проф. И. Колева, доц. В. Тепавичаров.
 • 2012 Чрез игри и празници да се опознаем, по договор с ЦОИДУЕМ при МОМН, ръководител проф. И. Колева.
 • 2009-2012 Традициите в крак с времето, към ФНИ при МОМН, ръководител доц. В. Тепавичаров.
 • 2009-2011 Индивидуалните спомени и колективната памет за сталинските и постсталинските репресии в България, по програма „Europe for Citizens”, Седма рамкова програма, ръководители доц. В. Тепавичаров, доц. М. Груев.
 • 2009 Два индивидуални проекта: Средновековни арабско-египетски влияния върху българската жестова културна традиция и Изследване културата на християнската – коптска общност, изпълнени при участието в международна експедиция за изследване културата на Египет, ръководител проф. Ф. Сеиф, Институт„Изис“, Сеатъл, САЩ.
 • 1997-2000 Общославянски етноложки атлас, разрабока на темите Земеделие, ръководител ст. н. с. ІІ ст. Моймир Бенжа, Институт за етнография при Словашката академия на науките, Братислава, Словакия.
 • 1999 Българска православна култура. Енциклопедичен речник, 15 речникови статии, по договор със СД „Логис-Павлов и с-ие”, София, ръководител проф. Г. Бакалов.
 • 1994-1996 Етническите групи в България, по НИС при МОНТ, ръководител проф. И. Георгиева.
 • 1992 Възродителния процес и „Голямата екскурзия”, проучвания в Кюстендилско и Разградско, ръководител проф. И. Георгиева.
 • 1991-1992 Проект за етнически взаимоотношения, ръководители доц. И. Илчев, доц. Ц.
 • Георгиева, проф. И. Георгиева, PER, Университета на Принстън, Ню Джърси, САЩ.
 • 1983-1984 Програма Гетика (1981-1984 г.), за етнографско проучване на алианите в Разградски окръг, ръководители проф. Ал. Фол, доц. И. Георгиева.

Организационна и експертна дейност:

 • 2014 Организатор на международна научна конференция Един век българо-унгарски политически, стопански и културни връзки 1914 – 2014 г., съвместна изява на СУ „Св. Кл. Охридски”, Унгарски културен институт – София, Институт за литература при БАН.
 • 2010 Организатор на международна научна конференция Университетски изследвания и преподавания по етнология и антропология, катедра Етнология при ИФ на СУ.
 • 2010 Организатор на интернет страница на катедра Етнология и Академично етноложко сдружение при ИФ, на СУ с адрес www.Ethnologia.com.
 • 1999-2015 Член на Управителния съвет на кооперация „ИФ-94”при ИФ на СУ.
 • 2008 Съучредител на на Българската етноложка асоциация. Член на временния Управителен съвет, София.
 • 2006 Участник в работна група към Министерство на културата по изготвяне на Законопроект за българското културно наследство.
 • 2001-2002 Член на Обществения съвет за културни индустрии и културен туризъм при Министерство на културата.
 • 1999 Организатор на студентска етноложка конференция Многообразие на културата, катедра Етнолотгия при ИФ на СУ.
 • 1997 Организатор на студентска научна етноложка конференция Културата в преход, катедра Етнология, при ИФ на СУ.
 • 1993-1994 Учредител и пръв председател на секция към Съюза на краеведите в България –регионално дружество Клуб на краеведите в Лудогорието, Разград.
 • 1993 Член на Експертния съвет по Етнология, фондация Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия.
 • 1990 Съорганизатор на научна конференция Народните традиции на Североизточна България, изява на Института за фолклор при БАН и Окръжен музей – Разград.
 • 1986-1988 Учредител и пръв председател на Български аспирантски клуб в Будапеща.

Музейно-експозиционна дейност:

 • 2010 Фотоизложба Египет - красота и величие, галерия „Алма Матер” при СУ.
 • 2000 Експериментална жива музейна експозиция Култура на пиенето, Музей на Софийския университет.
 • 1999 Постоянна музейна експозиция В света на представите и вярванията, Етнографски комплекс „Капанци”, Исторически музей – Разград.
 • 1997 Временна етнографска музейна експозиция, Музей на Софийския университет.
 • 1983 Постоянна етнографска музейна експозиция Традиционно балканджийско облекло, Музейна сбирка, с. Побит камък, Разградско.
 • 1981 (съвместно с унгарски колеги) Постоянна етнографска музейна експозиция, Rába Helytörténeti Múzeum – Körmend (Регионален исторически музей Раба, гр. Кьорменд), Унгария.

Научно-популярни филми:

Членство в редколегии:

 • 2012-2014 Издателски съвет при ИФ на СУ.
 • 2007- Международен консултативен съвет, при редколегията на списание Ethnographia, Будапеща, Унгария.
 • 1999-2003 Издателски съвет при ИФ на СУ.
 • 1990-1995 Годишник на музеите от Северна България, Велико Търново.
 • 1991-1994 Редколегия на том 3/а от подготвяната десет томна Етнография на България, Етнографски институт с музей при БАН.

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 • 2014 Функция и семантика на обредния жест в унгарската култура (монография), София, ИК „Гутенберг”, 360 с.

Съставителство:

 • 2015 България – Унгария. Политика, история, култура през ХIХ – ХХI век, София, ИК „Гутенберг”.
 • 2008 (заедно с Кр. Стоилов) В света на човека. Сборник в чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева, Университетско изд. „Св. Кл. Охридски”, София, Т. 1 и 2.
 • 2002 Общности и култури, Том 2 от поредицата Ethnologia Academica, София, Вулкан-4.
 • 1999 Културата в преход, Том 1 от поредицата Ethnologia Academica, София, Вулкан-4.

Статии: