Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Виолета Коцева-Попова - етнология

   

Ръководител на катедра "Етнология"

Приемно време:

понеделник от 10:00 до 12:00 часа

вторник от 14.00-16.00 в каб. 26 А

 

Телефон: +359 888 3724 16

E-mail: vkkoceva@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

 

Биографични данни:

 • Дата на раждане: 03. 08. 1975
 • Средно образование: 1994 г., Немска езикова гимназия „Йохан Волфганг Гьоте“, гр. Бургас
 • Висше образование: 1999 г., магистър по етнология, ИФ при СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Докторска степен: 2010 г., тема: Хигиена на българите, етноложки аспекти.
 • Асистент в катедра „Етнология“ при ИФ на СУ: ноември 2010
 • Гл. ас. в катедра „Етнология“ при ИФ на СУ: ноември 2011
 • Доцент в катедра "Етнология при ИФ на СУ: ноември 2022
Административни длъжности:
 • 2023 - ръководител на катедра „Етнология“
 • Научен секретар на катедра „Етнология“
 • Член на Издателски съвет при ИФ
 • Член на КС при Кооперация „ИФ 94“
Специализации:
 • 2002-2003 – Хердеров стипендиант на фондация „Алфред Тьопфер“ за едногодишна специализация във Виена
 • 2006 – лятна академия, Мариатаферл, Австрия
 • 2013 – обучение в интеркултурно образование, гр. Банско
Проекти:
 • Участие в проект към ЕACEA, ЕО. Индивидуални спомени и колективна памет за сталинските и постсталиниски репресии в Пиринска Македония.
 • 2009-2012. Участие в международен проект към ФНИ-МОН. Традициите в крак с времето.
 • 2013-2014. Участие в национален проект „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“, обучител и дистанционен консултант
 • 2013-2014. Участие в национален проект „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение в сферата на висшето образование“
 • 2013-2014. Участие в национален проект: „Студентски стажове и практики“, академичен наставник
 • 2012-2014. Участие и ръководител на национален проект към ФНИ-МОН: „Комшулукът“ – родопският етнически модел (по примера на селата Виево и Славейно и гр. Смолян)
 • 2014-2015. Участие в проект към ЦОИДУЕМ „Етнопедагогически модел за работа с родители”, координатор и обучител
 • Декември 2014 – януари 2015. – участие в теренни експедиции в южнокарнобатските села по проект на общ. Карнобат.
 • 2016. Участие в проект към УКХ. Екосреда и жизнени традиции (културна адаптация, стопански модели и идентичност)
 • 2016. Ръководител на проект към НИС – СУ. Финансиране на научен форум. Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология.
Научни интереси:
 • Медицинска антропология, Балканска етнология, модернизация, интеркултурно образование

 

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. Коцева, В. Честита баня! Етноложки поглед към хигиената на българите. С., 2012
 2. Коцева, В. (съавт.) 2012. Културно-историческото наследство. Учебно помагало.
 3. Коцева, В. 2013. Здравно образование. – В: Етнопедагогически модел за работа с учители. С., Учебно помагало.
 4. Коцева, В. 2013. Превенция на отпадащите от образователната система ученици. – В: Етнопедагогически модел за работа с учители. Учебно помагало.
 5. Коцева, В. (съст.) Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2015
 6. Коцева, В. Здравно образование. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015.
 7. Коцева, В. Традиционни семейни ценности. - В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. , 2015
 8. Коцева, В. Традиционна култура на българите. - В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. 2015

Съставителство:

 1. Коцева, В. (състав.). 2011. Насилие, политика и памет. Комунистическият режим в Пиринска Македония. Рефлексии на съвременника и изследователя.
 2. Коцева, В. (съст.) 2013. История и култура на старопланинското население,
 3. Коцева, В. (съставител). „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села. С., 2014, УИ „Св. Кл. Охридски“
 4. Коцева, В. (съставител). Постмодерните предизвикателства. Сборник доклади от Национална студентска конференция, Гюлечица, 2014, УИ Св. Кл. Охридски
 5. Коцева, В. (съст.) Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2015

Статии:

 1. Коцева, В. 2012. "Чистичко като е, нещо цветенце като има, това е! Щрихи към домашната хигиена на българите" - БЕ, 2012
 2. Коцева, В. 2013 "Събота - на баня, неделя - на пазар" - ГСУ, Т. 2, Етнология
 3. Коцева, В. 2013. Здравеопазване и хигена в селата Подвис и Прилеп и гр. Сунгурларе. Историко-етнографски аспекти. - В: История и култура на старопланинсткото население.
 4. Коцева, В. 2013. Здравно образование. – В: Етнопедагогически модел за работа с учители. С., Учебно помагало.
 5. Коцева, В. 2013. Превенция на отпадащите от образователната система ученици. – В: Етнопедагогически модел за работа с учители. Учебно помагало.
 6. Коцева, В. Стратегии за оцеляване в българското село в началото на ХХI в. По примера на с. Виево, общ. Смолян. - В: „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села, С., 2014
 7. Коцева, В. Празници, памет, идентичност. Още един опит върху толерантността (по примера на село Славейно, общ. Смолян). - В: „Вяра-смесена!“ Аспекти на всекидневието в две родопски села, С., 2014
 8. Коцева, В. Още веднъж за локалната памет и идентичност (по примера на „Чиловите дни“ в с. Славейно, Смолянско). – В: Дни на наследството 2013, С., 2014, 365-373
 9. Коцева, В. Здравно образование. – В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда, 2015.
 10. Коцева, В. Традиционни семейни ценности. - В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. , 2015
 11. Коцева, В. Традиционна култура на българите. - В: Етнопедагогически модел за работа с родители. Учебно помагало за педагогическо взаимодействие с родители в междуетническа среда. , 2015
 12. Kotseva, V. Borders of Identity – A Case Study, Village Slaveyno, Smolyan Municipality. – Venets, Volume 6, Number 2, 2015, 185-212, - http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=10&issue_id=11
 13. Коцева, В. Аспекти на народната медицина в началото на 21 в. (по примера на южнокарнобатските села). – В: Между минало и настояще – култура на южнокарнобатските села в началото на 21 в., Бургас, 2015, 20-38
 14. Коцева, В. Християнски топоси на идентичността (по примера на с. Славейно, община Смолян). – В: Етнология академика, т. 8, С., 2015, 38-65