Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика

   

КЛИМЕНТОВИ ДНИ

Програма

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОЕКТИ НА
ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА,
ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2023“
И ОТ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ 2022“
4 декември 2023 г.
Зала 1, Ректорат

Програма

 

ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР

7 декември 2023, Зала 1, Ректорат

Програма

Защити на дипломни работи и държавни изпити в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ – февруари 2024 г.

ВАЖНО ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ 2023/2024 - виж тук

 

100 години специалност Педагогика

в СУ "Св. Климент Охридски"

 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

виж тук

 

Plakat 100 (1)

ВАЖНО - виж тук

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - свали видео

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ - виж тук

 

УСПЕХИТЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - виж тук

 

 

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР 2023/2024

11.05.2015