Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виолетка Маринова Цолова, Факултет по педагогика

Линкът за връзка на 08.04.2021 г. от 13 ч. е:

Topic: Публична защита Виолетка Цолова
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85300566481?pwd=NmtpdktENnJFL3FnUVV2ci9CbDRRUT09

Meeting ID: 853 0056 6481
Passcode: 170491

Защита на докторската дисертация на Виолетка Маринова Цолова на тема „Модел на „Академия на град за бъдещето“ за устойчив професионален избор на учениците“ по професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Професионално и кариерно консултиране). Задочен докторант. Отчислен, с право на защита.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Илиана Петкова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: