Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване за летен семестър

   

04.01.2021

 

Записването на семестър става след заплащане на семестриална такса и се извършва в отдел "Студенти" на съответния факултет в посочените по-долу срокове.

На основание заповед на Ректора на СУ “Свети Климент Охридски” № РД 19-260 / 29.06.2020 г. заплащането на такси за учебната 2020/2021 г. за студенти - I, II, III, IV и V курсове /редовно, задочно обучение/ в бакалавърска степен и за студентите /редовно и задочно/ в магистърска степен на обучение след завършена степен "бакалавър" да става на равни вноски в началото на всеки семестър в следните срокове:

 

Летен семестър

за образователно-квалификационна степен на обучение "бакалавър" и "магистър",
редовно обучение
- до 12.02.2021 г.

 

за образователно-квалификационна степен на обучение "бакалавър" и "магистър",
задочно обучение
- до 29.01.2021 г.

 

за ОНС "доктор"
- в момента на зачисляване